• Azerbaycan Özel Ağaçlandırma Projesi
 • Afganistan Doğal Kaynakların Kullanımı ve Sınır Ötesi Pazarlaması
 • Almanya -Türkiye Tarım ve Gıda Ticaret Merkezi
 • Özbekistan Ama- Darya Havza Zemin İyileştirme Projesi Paydaşlığı
 • Pakistan Tarım ve Tarım İşletmeciliği Eğitimci Eğitimleri
 • Somali Tarımsal Kooperatifler Hareketi Projesi
 • Kamerun Tarımsal İşletmeciler Teknik Eğitim Programı
 • Çekya Hayvancılık İşletmecileri Yerinde Eğitim Programı
 • Demokrotik Congo Tarım İşletmeciliği Eğitimci Eğitimleri
 • Chad Tarımsal Kalkınma Teknik Danışmanlığı
 • Morocco Tarım Kooperatifleri İşletmecilik Teknik Eğitimleri
 • Azerbeyacan Yeşil İnovasyon Merkezleri Projesi
 • Makedonya Kadın Kooperatifleri İşletme Eğitimleri Programı
 • Bosna- Hersek Hayvancılık Kooperatifleri Yapılandırma Projesi
 • Nijerya Çiftçi Sürekli Eğitim Merkezi
 • Uganda Çiftçi Eğitim Merkezi
 • Gana Çiftçi Eğitim Merkezi
 • K.K.T.C. Down Sendromlu Çocuklar Plaj Futbolu Etkinliği