TAMAMLANAN ULUSLARARASI PAZAR ARAŞTIRMALARI

 • AVRUPA VE BALKANLAR
 • BOSNA-HERSEK– Tarım ve Gıda Pazarı, Pazar Araştırmaları 2015
 • MAKEDONYA– Tarım ve Gıda Pazarı, Pazar Araştırmaları 2016
 • ARNAVUTLUK – Tarım ve Gıda Pazarı, Pazar Araştırmaları 2016
 • SIRBISTAN – Tarım ve Gıda Pazarı, Pazar Araştırmaları 2016
 • KOSOVA – Tarım ve Gıda Pazarı, Pazar Araştırmaları 2016
 • ALMANYA– Tarım ve Gıda Pazarı, Pazar Araştırmaları 2017
 • POLANYA – Tarım ve Gıda Pazarı, Pazar Araştırmaları 2017
 • FRANSA – Tarım ve Gıda Pazarı, Pazar Araştırmaları 2018
 • AVRASYA VE ASYA
 • AZERBAYCAN– Tarım ve Gıda Pazarı, Pazar Araştırmaları 2018
 • KAZAKİSTAN– Tarım ve Gıda Pazarı, Pazar Araştırmaları 2018
 • ÖZBEKİSTAN– Tarım ve Gıda Pazarı, Pazar Araştırmaları 2018
 • RUSYA– Tarım ve Gıda Pazarı, Pazar Araştırmaları 2018
 • KIRGISİSTAN– Tarım ve Gıda Pazarı, Pazar Araştırmaları 2019
 • IRAN– Tarım ve Gıda Pazarı, Pazar Araştırmaları 2019
 • GÜSCİSTAN– Tarım ve Gıda Pazarı, Pazar Araştırmaları 2020
 • AFRİKA
 • FAS– Tarım ve Gıda Pazarı, Pazar Araştırmaları 2015
 • SENEGAL– Tarım ve Gıda Pazarı, Pazar Araştırmaları 2016
 • ÇAD– Tarım ve Gıda Pazarı, Pazar Araştırmaları 2017
 • KAMERUN– Tarım ve Gıda Pazarı, Pazar Araştırmaları 2017
 • NİJERYA– Tarım ve Gıda Pazarı, Pazar Araştırmaları 2017
 • GANA– Tarım ve Gıda Pazarı, Pazar Araştırmaları 2019
 • UGANDA– Tarım ve Gıda Pazarı, Pazar Araştırmaları 2020
 • ANGOLA– Tarım ve Gıda Pazarı, Pazar Araştırmaları 2021
 • KENYA– Tarım ve Gıda Pazarı, Pazar Araştırmaları 2021
 • TANZANYA– Tarım ve Gıda Pazarı, Pazar Araştırmaları 2022

Uluslararası Pazar Araştırmaları Merkezi

Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu; TARIMKON, tarım, gıda ve bu sektörlere dayalı yan sanayi alanında faaliyet gösteren kuruluşları, arz ve talep sahiplerini, danışmanları, proje yürütücülerini ve yatırımcıları bir araya getiren bir sivil toplum kuruluşudur. TARIMKON, ulusal ve uluslararası pazarlama, iktisadi ve ekonomik iş birliği entegrasyonunu sağlamak için ortak istişare mekanizmaları oluşturur, sektörün sorunlarına ve çözümlerine yönelik politikalar ve stratejiler geliştirir, eğitim, araştırma, proje ve dış ticaret hizmetleri sunar. TARIMKON, dünyada 55 ülkede temsilcilik, 14 ülkede satış pazarlama ofisi açmış, 365 gün açık fuar konseptinde showroomlar kurmuş, pazar, pazarlama ve pazar araştırmaları yaparak üyelerine ve sektöre katkı sağlamıştır.

TARIMKON’a üye olan tüm üreticiler, ürettikleri ürünleri dünya pazarına sunabilmek için gerekli tüm alt yapı desteğini TARIMKON’dan alırlar. TARIMKON, üreticilerin üretimden tüketiciye kadar olan zincirde karşılaşabilecekleri her türlü soruna çözüm bulur, üretim teknikleri, kalite standartları, gıda güvenliği, ambalajlama, lojistik, ihracat, ithalat, finansman, pazarlama gibi konularda eğitim, danışmanlık ve yönlendirme yapar. TARIMKON, üreticilerin ürünlerini ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtır, sergiler, satış imkanları yaratır, yeni pazarlar keşfeder, rekabet gücünü artırır.

Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu; Dünya’da  genelindeki temsilcilikleri ve 14 ülkede satış pazarlama ofisi ile pazar, pazarlama ve pazar araştırmaları yapmaya devam etmektedir.