TÜRKİYE'DE TAMAMLANAN PROJELERİMİZ

 • Kent Tarımı Çalıştayı-2012
 • Uluslararası Tarım Gıda ve Gastronomi Kongresi -2012
 • Tarladan-Sofraya Çalıştayı -2012
 • Ulusal Tarım Danışmanları Çalıştayı-2013
 • Organik Yardım Eli Projesi – (Kırsalda Yaşayan Engelliler için)- 2013
 • Gıda Arzı Güvenliği ve Çiftçi Çalıştayı-2013
 • Ulusal Gıda Üreticileri ve Tedarikçiler Rehberi-2014
 • Anadolu El Sanatları Atölyesi- 2014
 • Tarımsal Atıkların Değerlendirilmesi Çalıştayı-2014
 • Türkiye Tarım İşletmeciliği Akademisi – 2015
 • Yeşil Masa – İklim Değişikliği ve Tarım Konferansı / 2015
 • Kırsal Kalkınmada Yerel Yönetimlerin Rolü- 2015
 • Gıda Güvenliği ve İzlenebilirlik Konferansı-2016
 • Mikro Ormancılık Projesi – 2016
 • Tarımda İnovasyon Çalıştayı – 2016
 • Sporcular için Sporcu Beslenmesi Eğitimleri-2017
 • Tarımda Yenilenebilir Enerji Sistemleri Konferansı -2017
 • Çiftçi Sürekli Eğitim Merkezi -2017
 • Aşçı Okulu (Meslek Edindirme Kursları)- 2017
 • Fahri Çocuk Gıda Müfettişleri-2017
 • Fahri Gıda Müfettişleri-2017
 • Ulusal Tarımsal Pazarlama Ağı Projesi -2017
 • Tarımsal Atıklardan Organik Gübre Üretilmesi Projesi- 2017
 • Gizli Açlık  -2018
 • Bir Nefes Projesi – 2018
 • Tarımda Yüksek Katma Değerli Ürünler Üreticiliği Konferansı – 2018
 • Kırsal Kadın El Sanatları Atölyeleri-2019
 • Bitki Hastanesi Projesi- 2019
 • Tıbbı-Aromatik Bitkilerde Katma Değer Çalıştayı-2020
 • Lavanta Köyü ve Lavanta Festivali- 2021
 • Bizimköy Pazarı Projesi – 2021
 • Eren Enerji Karbon Ayak İzi Ağaçlandırma Projesi – 2022
 • Tarımkon Uygulamalı Bilimler ve Araştırmalar Merkezi – 2022
 • Bitki ve Bitki Sağlığı Araştırma, Geliştirme Enstitüsü – 2022
 • Hayvancılık ve Hayvan Sağlığı Araştırma, Geliştirme Enstitüsü – 2022
 • Çevre ve Çevre Sağlığı Araştırma, Geliştirme Enstitüsü – 2022
 • Tıbbı-Aromatik Bitkiler Araştırma, Geliştirme Enstitüsü – 2022
 • Gıda ve Gıda Güvenliği Araştırma, Geliştirme Enstitüsü – 2022
 • Sakarya Şehri – Nijer Eyaleti ortak İşbirliği Programı – 2022
 • Bitki Hastanesi -2023
 • Hayvan Hastanesi – 2023
 • Çevre Hastanesi -2023
 • Organik Tarım Üreticileri Ortak İşbirliği Kurulu- 2023
 • Tarımda Kurumsal Çözümler Merkezi – Modern Zirai Marketler Projesi – 2023
 • Zirai İnsansız Hava Araçları Ortak İşbirliği Platformu – 2023
 • Tarımda İklim Değişikliği Adaptasyon Süreci Paneli – 2023
 • Gezici Tarım Okulu Projesi – 2023
 • (Anadolu’dan – Dünya’ya) Anadolu Ticaret Merkezleri– 2024