Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu;  Çorum’da 20.000 m2 kapalı alanda 5 enstitüye sahiptir. Bu merkezimizde 250.000 m2 uygulama sahasında, onlarca akademik uzman kadrosu ile birlikte tarım, hayvancılık, gıda ve çevre konularında uygulamalı, araştırmalar ve iş geliştirme çalışmaları yürütmektedir.

Tarım, hayvancılık, gıda ve çevre sektörünün ve sektör temsilcilerinin ihtiyacı olan bilgi, mekanizasyon, teknoloji, iş, katma değeri yüksek ürün ve ürün geliştirme çalışmalarını yürütülmektedir.

Ayrıca bu merkezimiz içinde Bitki Hastanesi, Hayvan Hastanesi, Çevre Hastanesi ile ulusal ve uluslararası alandaki sektör temsilcilerine, işletmelere, çiftçilere, üretici örgütlerine bitki, hayvan ve çevre hastalıklarına kurumsal çözümler üretmektedir.