Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü

Tarihten bu yana bitkilerin en önemli kullanım alanları arasında gıdanın yanında ilaç olarak kullanıldığı da bilinmektedir. Bu sebeple bitkiler ilaç sanayisinin önemli bir parçasını oluştururken, işlenmemiş hammadde olarak da kullanımı insan sağlığı açısından çok önemlidir.

Aynı şekilde bitkiler çok eski zamanlarda ilkel kozmetik ürünler olarak kullanıldığı gibi günümüzde de kozmetik sektöründe temel hammadde olarak yer almaktadır.

Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu olarak bu Tıbbi ve Aromatik bitkilerin önemi olarak sağlık ve kozmetik sektörüne sağladıklarının yanında bu bitkilerin yüksek katma değerleri olmasının ülke ekonomilerine sağlayacağı faydaların farkındayız. Bu sebeple Tıbbi ve Aromatik bitkiler üzerine yapılacak araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin çok elzem olduğunu düşünüyoruz.

Bu durumda atılması gereken en önemli adımlardan biri bu özel bitkilerin üretimini arttırmak fakat ne yazık ki tüm dünyada kırsal alandan şehirlere olan göçün bir sonucu olarak tarımsal faaliyetlerin bir çoğu azalmaktadır. Bu azalışın nedenlerinden biri de genç bireylerin şehir hayatını daha çekici bulması ve çiftçiliğin zor ve finansal olarak getirisinin düşük olacağını düşünmesidir. Bu nedenlerle tarımsal faaliyetleri kolaylaştırmayı, üretimde verimi arttırmayı, yaşanan büyük göçü tersine çevirmeyi, tüm Dünya’da tıbbi ve aromatik bitkilerin önemini vurgulamayı ve bu bitkileri üreten kişi ve işletmelerin sayısını arttırmayı TARIMKON olarak kendimize görev edinmiş bulunmaktayız.

Bu amaç uğrunda yaptığımız girişimlerden biri de Türkiye, Çorum ili içerisinde kurulan Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Araştırma ve Geliştirme Enstitümüzdür. Bu enstitümüz içerisinde yapılan faaliyetler:

  • Tüm dünyada tıbbi ve aromatik bitki üretimi konusunda ki çalışmaları takip etmek ve değerlendirmek,
  • Bu bitkilerin üretimi hususunda ki sorunları tespit etmek ve çözüm stratejileri oluşturmak,
  • Tarımsal faaliyetlerde verimi arttırmak için çalışmalar yürütmek,
  • Dünya çapında bu bitkilerin üretimi üzerine çalışan diğer kuruluşlarla iletişim içerisinde olmak ve işbirliği kurmak,
  • Araştırmalardan elde edilen bulguların ve sonuçların yayınlanmasını ve uygulamaya aktarılması için ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,
  • Bu bitkilerin önemini, topluma ve bireylere faydalarını insanlara tanıtmaktır.