TARIMSAL YENİLENEBİLİR ENERJİ KURULU – TAYEK’İN AMACI

Tarım ve gıda sektörünün enerji ihtiyacını karşılamak, enerji güvenliğini sağlamak ve çevreyi korumak için yenilenebilir enerji kaynaklarından en iyi şekilde yararlanan, örnek bir kurum olmaktır. Bu amaçla, doğal kaynaklardan elde edilen ve çevreye zarar vermeyen tarımsal yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını teşvik etmek, tarımsal atıkların enerjiye dönüştürülmesini sağlamak ve tarımsal enerji verimliliğini artırmak için çalışmalar yürütmektedir.

TARIMSAL YENİLENEBİLİR ENERJİ KURULU – TAYEK’İN MİSYONU

Tarım ve gıda sektörüne yönelik yenilenebilir enerji kaynaklarının geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve desteklenmesi için araştırma, eğitim, danışmanlık, denetim, izleme ve değerlendirme faaliyetleri yürütmektir. Bu faaliyetler kapsamında, tarımsal yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını özendirmek için mali destek programları, eğitim faaliyetleri, teknik danışmanlık hizmetleri ve ar-ge projeleri sunmaktadır.

TARIMSAL YENİLENEBİLİR ENERJİ KURULU – TAYEK’İN VİZYONU

Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ile tarım ve gıda sektörünün sürdürülebilirliğini, rekabet gücünü ve katma değerini artırmak, tarımsal atıkları değerli bir kaynak haline getirmek, tarım ve gıda sektörlerinin entegrasyonunu sağlamak ve ulusal ve uluslararası düzeyde tarımsal yenilenebilir enerji alanında lider bir kurum olmaktır. Bu vizyon doğrultusunda, tarım ve gıda sektörlerinin birlikte düşünülmesi gerektiğine inanmakta ve bu sektörler arasındaki işbirliğini geliştirmek için çaba göstermektedir. Ayrıca, tarım ve gıda sektörlerinin yenilenebilir enerji kaynaklarından faydalanması ile hem ekonomik hem de çevresel açıdan kazançlı bir kombinasyon oluşturabileceğini göstermektedir.

Bu amaç, misyon ve vizyona bağlı olarak Uluslararası Tarım Ve Gıda Konfederasyonu bünyesinde TARIMSAL YENİLENEBİLİR ENERJİ KURULU – TAYEK’ i kurmuştur.

Kurul, üyelerine çeşitli hizmetler sunarak yenilenebilir enerji piyasasına katılımlarını kolaylaştırmak, teşvik etmek ve desteklemektedir. Bu hizmetler arasında şunlar yer almaktadır:

  • Danışmanlık Hizmeti: Kurul, üyelerine yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisi kurulumu için danışmanlık hizmeti vermektedir. Bu hizmet kapsamında, Kurul üyelerine; uygun yer seçimi, teknik ve ekonomik fizibilite, proje tanıtımı, yatırım maliyeti, geri ödeme süresi, yasal izinleri, vergi ve teşvikler gibi konularda bilgi ve rehberlik sağlamaktadır.
  • Finansman Hizmeti: Kurul, üyelerine yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisi kurulumu için farklı finansman seçenekleri sunmaktadır. Bu seçenekler arasında; ulusal ve uluslararası alanda kredi, leasing, hibe, fon, ortaklık gibi olanaklar bulunmaktadır. Kurul, bu seçeneklerin avantaj ve dezavantajlarını değerlendirmekte ve en uygun olanını seçmelerine yardımcı olmaktadır.
  • Proje Yönetimi Hizmeti: Kurul, üyelerine yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisi kurulumu için proje yönetimi hizmeti vermektedir. Bu hizmet kapsamında, Kurul üyelerine; proje planlama, bütçeleme, takvimlendirme, ihale yönetimi, sözleşme yönetimi, kalite yönetimi, risk yönetimi, değişiklik yönetimi gibi konularda destek olmakta ve proje sürecini başarıyla tamamlamalarını sağlamaktadır.
  • Ekipman Temini Hizmeti: Kurul, üyelerine yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisi kurulumu için ekipman temini hizmeti sağlamaktadır. Bu hizmet kapsamında, Kurul üyelerine; güneş paneli, rüzgar türbini, hidroelektrik jeneratörü, biyokütle kazanı gibi farklı yenilenebilir enerji ekipmanlarını uygun fiyat ve kalite garantisi ile temin etmekte ve montaj ve bakım hizmetleri de vermektedir.
  • Şarj İstasyonu Kurulumu Ve İşletme Hizmeti: Kurul, üyelerine elektrikli araçlara şarj hizmeti sunmak için şarj istasyonu kurulumu ve işletimi hizmeti vermektedir. Bu hizmet kapsamında, Kurul üyelerine; şarj istasyonu yer seçimi, teknik ve ekonomik fizibilite, proje tasarımı, yatırım maliyeti, geri ödeme süresi, yasal izinler, vergi ve teşvikler gibi konularda danışmanlık sağlamakta; şarj istasyonu ekipmanlarını temin etmekte, şarj istasyonunu işletmekte, şarj istasyonundan elde edilen geliri paylaşmaktadır.
  • Yenilenebilir Enerji Sertifikası Hizmeti: Kurul, üyelerine yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üreten tesisler için yenilenebilir enerji sertifikası (YES) hizmeti sunmaktadır. Bu hizmet kapsamında, Kurul üyelerine; YES almak için gerekli başvuru ve belgelerin hazırlanması, YES piyasasının takip edilmesi, YES alım-satım işlemlerinin yapılması, YES gelirinin paylaşılması gibi konularda destek olmaktadır.
  • Karbon Kredisi Hizmeti: Kurul, üyelerine yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üreten tesisler için karbon kredisi hizmeti sunmaktadır. Bu hizmet kapsamında, Kurul üyelerine; karbon kredisi almak için gerekli başvuru ve belgelerin hazırlanması, karbon kredisi piyasasının takip edilmesi, karbon kredisi alım-satım işlemlerinin yapılması, karbon kredisi gelirinin paylaşılması gibi konularda destek olmaktadır.
  • Yeşil Tarife Hizmeti: Kurul, üyelerine yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik satın almak isteyen tüketiciler için yeşil tarife hizmeti sunmaktadır. Bu hizmet kapsamında, Kurul üyelerine; yeşil tarife seçeneklerinin sunulması, yeşil tarife sözleşmesinin yapılması, yeşil tarife faturasının kesilmesi, yeşil tarife indirimlerinin sağlanması gibi konularda destek olmaktadır.
  • Kamu-Kurum Ve Kuruluşlarla İlişkiler: Kurul, üyelerinin ihtiyaç duyduğu kamu-kurum ve kuruluşlar ile ilişki yönetimi hizmeti de sunmaktadır. Bu hizmet kapsamında, Kurul üyelerine; kamu-kurum ve kuruluşlarla iletişim kurma, iş birliği yapma, ortak projeler geliştirme, destek ve teşviklerden yararlanma gibi konularda yardımcı olmaktadır.
  • Proje Ve İş Geliştirme Hizmeti: Bu hizmet kapsamında, Kurul üyelerine; yenilenebilir enerji sektöründe yeni fırsatlar, pazarlar, müşteriler, ortaklar, tedarikçiler bulma; yenilenebilir enerji teknolojileri, ürünleri, hizmetleri geliştirme; yenilenebilir enerji proleleri tasarlama, uygulama, değerlendirme gibi konularda destek olmaktadır.

Kurul, üyelerinin proje ve iş geliştirme faaliyetlerini yürütürken şu prensipler izlenmektedir:

Yenilikçilik: Kurul üyelerinin yenilenebilir enerji sektöründe yenilikçi ve yaratıcı olmalarını teşvik etmekte ve bu amaçla çeşitli eğitim, danışmanlık, mentorluk, yarışma, ödül gibi hizmetler sunmaktadır. Kurul, üyelerinin yenilenebilir enerji teknolojileri, ürünleri, hizmetleri geliştirmesine yardımcı olmakta ve bunları piyasaya sunmalarını sağlamaktadır.

Katımcılık: Kurul, üyelerinin yenilenebilir enerji sektöründe katılımcı ve iş birlikçi olmalarını teşvik etmekte ve bu amaçla çeşitli etkinlik, toplantı,seminer,konferans,fuar, forum gibi hizmetler sunmaktadır. Kurul, üyelerinin yenilenebilir enerji sektöründe diğer paydaşlarla iletişim kurma, işbirliği yapma, ortak projeler geliştirme gibi fırsatlar yaratmaktadır.

Sürdürülebilirlik: Kurul, üyelerinin yenilenebilir enerji sektöründe sürdürülebilir ve sorumlu olmalarını teşvik etmekte ve bu amaçla çeşitli raporlama,denetim, sertifikasyon, akreditasyon gibi hizmetler sunmaktadır. Kurul, üyelerinin yenilenebilir enerji enerji projelerinin ekonomik, sosyal ve çevresel etkilerini değerlendirmekte ve iyileştirmekte; üyelerinin ulusal ve uluslararası standatlara uyumunu sağlamaktadır.

Yenilenebilir enerji Kurulunun üyelerine verdiği hizmetler bunlarla sınırlı değildir. Kurul üyelerinin ihtiyaç ve beklentilerine göre yeni hizmetler geliştirmekte ve sunmaktadır.

TARIMSAL YENİLENEBİLİR ENERJİ KURULU – TAYEK

TAYEK Başkanı    – Genel Sekreteri – Proje Koordinatörü

Serdar ARSLAN    – Oğuz ÇELİK – İrem ÖZDEMİR

GSM: +90 530 466 0649    –  +90 850 304 0845

e-mail: oguz.celik@tarimkon.org – info@tarimkon.org

Kurul Merkezi: Harbiye Mahallesi, Hürriyet Caddesi No:52 Çankaya/Ankara