Tarımda teknoloji kullanımı arttırılabilir mi sorunuza cevabım evet olacaktır. Tarımda teknoloji kullanımı, hem üreticilerin hem de tüketicilerin faydasına olan pek çok avantaj sağlamaktadır. İşte tarımda teknoloji kullanımının arttırılmasının nedenleri ve yararları:

  • Tarımda teknoloji kullanımı, verimliliği ve kaliteyi arttırır. Yeni teknolojiler sayesinde, bitki ve hayvanların gelişimi daha iyi takip edilir, hastalık ve zararlılara karşı erken müdahale edilir, ürün kaybı azaltılır, toprak ve iklim şartlarına uygun üretim yapılır.
  • Tarımda teknoloji kullanımı, maliyetleri ve israfı azaltır. Yeni teknolojiler sayesinde, girdi kullanımı optimize edilir, su ve enerji tasarrufu sağlanır, lojistik altyapısı geliştirilir, ürün standardizasyonu ve kalite kontrolü yapılır.
  • Tarımda teknoloji kullanımı, pazarlama ve dağıtımı kolaylaştırır. Yeni teknolojiler sayesinde, pazar bilgi sistemi kurulur, üretici örgütlenmesi desteklenir, değer zinciri boyunca ürün izlenebilir, tüketici taleplerine daha hızlı ve esnek yanıt verilebilir.
  • Tarımda teknoloji kullanımı, çevreyi ve doğal kaynakları korur. Yeni teknolojiler sayesinde, kimyasal kullanımı azaltılır, sera gazı emisyonu düşürülür, biyolojik çeşitlilik korunur, iklim değişikliğine uyum sağlanır.
  • Tarımda teknoloji kullanımı, kırsal kalkınmayı ve sosyal refahı arttırır. Yeni teknolojiler sayesinde, kırsalda gelir ve istihdam artar, iş gücü eksikliği giderilir, gençlerin tarıma ilgisi artar, eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunulur.

Bu nedenlerle tarımda teknoloji kullanımının arttırılması hem ülkemizin hem de dünyanın gıda güvenliği ve sürdürülebilir kalkınması açısından önemlidir. Bu amaçla tarım sektöründe dijital dönüşümü destekleyen politika ve projeler hayata geçirilmelidir.

 

Hakan Yüksel

Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu

Genel Başkanı