Görev ve Faaliyet Konuları;

Ulusal-uluslararası alanda sahip olduğu üyelerinin, ihracatının gelişmesine, uluslararası pazar, pazarlama,  pazar araştırmalarına destek vermek,

Dış ticaret departmanlığı hizmetleri vermek,

Proje, finans, iş geliştirme hizmetleri vermek,

 

Üye çiftçi, üretici, işletmeci, işadamı, dernek, birlik, kooperatif, üst örgütler ve yerel yönetimler ile sektör tedarikçileriyle işbirliği ilişkilerinin geliştirilmesine yardımcı olmak,

 

Tarım, gıda ve alanda hizmet veren sektörlerinin; çiftçi, üretici, işletmeci, işadamı, dernek, birlik, kooperatif, üst örgütler ve yerel yönetimler ile sektör tedarikçilerini ortak platformlarda buluşmasına yardımcı olmak,

 

Sektörde arz ve talep sahiplerinin iktisadi, mali, ticari ve sınai işbirliğinin geliştirilmesinde resmi ve özel kuruluşların desteği ile ulusal/uluslararası arenada köprü olmak,

 

İşbirliği sağlanacak taraflar arasındaki ekonomik ilişkilerde kolaylık sağlanması için ilgili kanun, yönetmelik ve esaslar konusunda danışmanlık yapmak, tarafların görüş ve önerilerini ilgili makamlara taşıyarak çözüm üretmeye yardımcı olmak,

 

Sektörde hizmet veren, üretici-tüketici ticaret fuarları, sergiler, toplantılar, konferans ve seminerler düzenlenmesi veya düzenlenenlere katılma hususunda çalışmalar yapmak,

 

Küresel alanda sektörün yatırım yönünün yöneltilmesi, ithalat ve özellikle ihracatın artması, tarım, gıda alanındaki potansiyelini küresel piyasaya anlatmak için gerekli lobi çalışmaları yürütmek,

 

Girdi maliyetlerinin en minimum, çıktı maliyetlerinin en maksimum noktaya taşımak için ulusal, uluslararası çalışmalar yürütmek,

 

TARIMKON’UN 2030 YILI HEDEFİ

Bu amaçlar doğrultusunda hareket eden TARIMKON, önündeki 2030 vizyonu içinde;

En az 50 ülkede satış ve pazarlama ofisi kurmak, bu satış ve pazarlama ofislerinde ofislerde en az 5.000 uluslararası pazarlama uzmanı yetiştirmek,

Tüm hedef ülkelerinin tarım ve gıda sektörüne yönelik pazar araştırmasının tamamlanmasını sağlamak,

TARIMKON üyesi olan en az 5.000 firmayı uluslararası yeni pazarlara ulaştırmak,

Hedef ülkelerinin, ülke imajımızı artırmaya yardımcı olmak,

Hedef ülkeleri tarım ve gıda sektörünün üretiminde verim kalite artışı ve kalitede sürekliliğine katkı sağlamak,

TARIMKON aracılıyla uluslararası pazara ulaşan işletmelerimizin pazarda tutunmasını sağlayacak faaliyetlerin sürekliliğini temin etmek,

 

TARIMKON’un uluslararası pazarlama hedefinde bulunan ülkeler arasından her yıl en az 10 ülke ile B2B, B2C, Çoklu iş görüşmeleri heyet organizasyonları yürütmek,

Bu faaliyetler çerçevesinde söz konusu olan Hedef ülkelerinin DÜNYA TARIM VE GIDA TİCARET HACMİ içerisinden;

2022 – 1.Yıl: %0,5   –    2023 – 2.Yıl: %1

2024 – 3.Yıl: %2   –   2025- 4.Yıl: %3

2026- 5.Yıl: %4      –  2027- 6.Yıl: %5

2028- 7.Yıl: %5,5    –    2029- 8.Yıl: %6

2030 – 9.Yıl: %7    – 2030- 10.Yıl: % 8 pay sahibi olabilmektir.

“TARIMKON”  Hedef ülkelerinin tarım, gıda ve bu sektörlere dayalı yan sanayi alanında arz, talep, danışmanlık ve proje sahiplerini tek bir çatı altında ortak istişare ile hareket edebilen, uluslararası pazarlama, iktisadi ve ekonomik iş birliği entegrasyonu platformumuz içinde, aynı amaç ve faaliyetleri gözeten her gerçek ve tüzel kişilik ile beraber çalışmaktan onur duyacaktır.

SİZ YETERKİ; ÜRET