TÜRKELİ VAKFI

Türkeli Vakfı, Merkezi Kosova’da kamu yararı belgesine sahip, Kosova merkezli tüm balkanlarda proje, eğitim, yardımlaşma ve iş geliştirme konularında faaliyet göstermektedir.

TÜRKİYE SAĞLIK VAKFI

Vakfın gayesi, Türk toplumunun sağlık alanında bilimsel ve sosyal gelişmesine hizmet etmek, sağlık hizmetlerinin etkin yerine getirilmesine katkıda bulunmak ve toplumun sağlıklı bireylerden oluşması için eğitim faaliyetlerinde bulunmaktır.

AKVİL VAKFI

Avrasya Kültür İşbirliği ve İş Lobisi Vakfı, Ülkemizle ikili antlaşması olan ülkeler arasındaki sosyal, kültürel, turizm, ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi için projeler uygulamaktadır.