Organik tarım ve iyi tarım uygulamaları her geçen gün büyüktedir. Bu sektörün kendi iç dinamiklerinde bir çok sorunları vardır. Bu alanda yeterli güç ve birikimde bir STK’ında olmaması, kamu-kurum ve kuruluşlarla iletişimlerinin az olması, ama buna rağmen ulusal ve uluslar arası alanda organik gıdaya taleplerin artması sebebiyle,

TARIMKON bu üreticileri ihtiyacı olan arz, talep, danışmanlık ve projerini değerlendirmek, ortak akıl ve istişare ile hareket edebilmek, uluslararası pazarlama, iktisadi ve ekonomik iş birliği entegrasyonunu tamamlamak amacıyla bu platfomu kurmuştur.

Bu protfom ile bu üreticilere yeni pazarlar üretmekte, kamu-kurum ve kuruluşlarla iletişimleri organize etmektedir.

Kemalettin OKTAY

ORGANİK TARIM GENEL KOORDİNATÖRÜ