KURUMSAL ÇÖZÜM MERKEZLERİMİZ - MODERN ZİRAİ MARKETLER ZİNCİRİ

TARIMKON Zirai Marketler, Türkiye’de tarımda teknoloji ve bilimden yararlanarak, çiftçilerimizin ve tarımsal işletmelerimizin tüm ihtiyaçlarını karşılayan, KURUMSAL ÇÖZÜM MERKEZLERİDİR. Biz, gübre ve ilaç satışının yanı sıra, tarımsal hizmet, mühendislik, müşavirlik ve danışmanlık da veriyoruz. Bizimle çalışanlar, tarımda kalite, verimlilik ve karlılığı artırmak için pek çok avantajdan faydalanabiliyor.

Çiftçilerimiz ve tarımsal işletmelerimiz, çiftlik, tarla, bağ, bahçe gibi arazilerini, toprak, su, yaprak analizleri ile multispektral kamera veya uydu taramaları ile değerlendiriyoruz. Uzmanlarımızın elde ettiği verilerle, arazinin toprak, su ve sağlık durumunu, bitkilerin gelişimini belirliyoruz. Sulama, gübreleme, zirai mücadele gibi işlemlerin ne zaman ve nasıl yapılması gerektiğini tanımlıyoruz. Buna göre bir reçete ve takvim hazırlıyoruz. Son olarak, zirai insansız hava araçlarımız ve hasat teknolojilerimiz ile uygulamaları gerçekleştiriyoruz.

Hassas tarım konsepti, tarlalardaki ürünlerin en doğru şekilde gelişimlerini takip etme ve ölçme esasına dayanan, minimum maliyet ile maksimum verimi almayı amaçlayan bir tarım uygulamasıdır. Bu konsept sayesinde, tarım arazilerinizde doğru yönetim kararları alabilir, mahsul verimliliğinizi iyileştirebilir, doğru kararlar almanızı sağlayacak güvenilir verilere erişebilirsiniz.

KURUMSAL ÇÖZÜM MERKEZLERİMİZ, tarım alanında tam teşekküllü bir hastane mantığında çalışmaktadır.  Çiftçilerimiz ve tarımsal işletmelerimiz, tarlaları, bağı, bahçesi için toprak, su, yaprak tahlilleri, multi-spektral kamera ve uydu taramaları ile önce check up yaptırırlar. Bu check up sonuçları uzmanlarımız tarafından incelenerek bir rapor çıkartılır. Bu rapora göre saha uzmanlarımız tarafından tanı konulur.

Bu tanıya göre çiftçilerimiz ve tarımsal işletmelerimiz, tarlaları, bağı, bahçesinin toprak, su ve bitki sağlığı için tam ihtiyacını karşılayacak ürün ve hizmeti, ihtiyacı olan zaman takvimi ile reçetelendirirler.

Bu reçeteye göre çiftçilerimiz ve tarımsal işletmelerimiz, ihtiyacı olan uygulama hizmetlerini, zirai insansız hava araçlarımız ve hasat teknolojilerimiz ile desteklenirler.

Hassas Tarım, Modern Tarım, Dikey Tarım, Kent Tarımı gibi tarımda geleceği olan bu teknoloji  yatırımlarını ve çalışmalarını şimdiden üretiyor, destekliyor ve ülkemiz yatırımcılarına sahiplendirmek için hizmetler ve teknolojiler üretiyoruz.

ÇİFTÇİLERİMİZE VE TARIMSAL İŞLETMELERİMİZE ÜCRETSİZ HİBE, DESTEK, TEŞVİK RAPORU HAZIRLIYORUZ

ÜCRETSİZ OLARAK SUNULAN RAPOR DETAYLARI : TARIMKON Zirai Marketlerimiz, çiftçilerimizin ve tarımsal işletmelerimizin ihtiyaç duydukları her türlü ürün ve hizmeti sunar. Ayrıca, işlerini, ürünlerini, pazarlarını ve hizmetlerini nasıl geliştirebilecekleri konusunda yurtiçi ve yurtdışı kaynaklara erişim imkanı sağlar.

Zirai marketlerimize gelen herkesi, hibe, destek ve teşvik programlarından nasıl yararlanabileceklerine dair ÜCRETSİZ bir raporla bilgilendiriyoruz.

ÜCRETSİZ OLARAK SUNULAN RAPOR İÇERİĞİ NELERDİR?

TARIMKON Zirai Market, çiftçilerin ve tarımsal işletmelerin işlerini, ürünlerini ve pazarlarını geliştirmeleri için yurtiçi ve yurtdışı kaynaklardan nasıl faydalanabileceklerini anlatan ÜCRETSİZ bir rapor sunuyor. Bu rapor, hibe, destek ve teşvik programlarının neler olduğunu, hangi koşullarda ve ne zaman başvurulabileceğini detaylı bir şekilde açıklıyor. Raporu alanlar, ayrıca ÜCRETSİZ olarak bizimle danışmanlık hizmeti alabiliyor.

TARIMKON Zirai Market, çiftçilerin ve tarımsal işletmelerin hibe, destek ve teşvik programlarından yararlanmaları için proje dosyası hazırlamalarına da yardımcı oluyor. Biz, onlarla birlikte uygun programları seçiyor, proje hazırlama sürecini yönlendiriyor ve başvuru işlemlerini takip ediyoruz.

Çiftçilerimizin ve tarımsal işletmelerimiz işlerini, ürünlerini ve pazarlarını geliştirmeleri için yurtiçi ve yurtdışı kaynaklı hangi programları takip ederek raporluyor ve danışmanlık hizmetleri sağlıyoruz?

 • TKDK, Tarım ve Orman Bakanlığı, Kosgeb, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Tübitak destek süreci altyapısının hazırlanması
 • Yurtiçi marka tescil işlemleri sürecinin takibi
 • Yurtdışı marka tescil işlemleri sürecinin takibi
 • Yurtdışı pazar araştırması destek programı ile ilgili süreçlerin yürütülmesi
 • Yurtdışı şube /depo / mağaza / kira / tanıtım, fuar vb. destek programları süreçlerinin takibi
 • DYS’ ye kayıt işlemlerinin yapılması,
 • İhracat Birliklerindeki süreçlerin takibi
 • DYS sistemi takip ve yönetimi
 • Yatırım teşvik belgelerinin alınması ve süreç takibi
 • Belgelendirme Hizmetleri
  • CE belgeleri
  • ISO Belgeleri
  • Global GAP belgesi
  • Çiftçinin ve/veya Tarımsal İşletmenin talep ettiği diğer belgeler vb.

TARIMKON ZİRAİ MARKETLERİNDE NELER BULABİLİRSİNİZ?

  • TARIMKON ZİRAİ MARKETLERİMİZİN SUNDUĞU MÜHENDİSLİK, MÜŞAVİRLİK VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

SÖZLEŞMELİ TARIM:

TARIMKON Zirai Market’in çiftçilerimize ve tarımsal işletmelerimize sunduğu bir üretim ve pazarlama modelidir. Bu model sayesinde, üreticilerimiz, üretecekleri ürünün miktarını, kalitesini, fiyatını ve teslimat zamanını önceden belirleyerek, üretim risklerini azaltır, gelirlerini artırır ve piyasa dalgalanmalarına karşı korunurlar. Sözleşmeli tarım konsepti, tarımda teknoloji ve bilimden faydalanarak, tarımsal üretimde verimliliği ve kaliteyi yükseltmeyi amaçlar.

Sözleşmeli tarım modeli, üreticilerimize üretim maliyetlerini düşürme, girdi kalitesini yükseltme, ürün standardizasyonu sağlama, ürünlerini kolayca pazarlama ve finansman sorunlarını çözme gibi birçok avantaj sağlar. Sözleşmeli tarım modeli, ayrıca sanayicilerimize de uygun ve kaliteli ham madde temini, üretim planlaması, stok yönetimi, arz güvenliği, tüketici taleplerini karşılama gibi birçok fayda sağlar.

TARIMKON Zirai Market, çiftçilerimize ve tarımsal işletmelerimize 3 farklı yöntemle sözleşmeli tarım modeli sunar:

 1. Yöntem: Sözleşmeli tarım yapan büyük şirketlerle iş birliği yaparak, onların sözleşmeli tarım ve saha mühendisliği, denetim ve expertizlik hizmetlerini yürütür, bu şirketlerin sözleşmeli tarım modelini sahada uygulama ve mühendislik hizmetlerini yapar.
 2. Yöntem: Büyük gıda zinciri olan şirketlere sözleşmeli tarıma geçmeleri için projeler hazırlar, onları sözleşmeli tarım yapmaları konusunda bilgilendirir, hem onların girdi yükünü azaltır, hem de çiftçilerimizin çıktılarını değerlendirir.
 3. Yöntem: TARIMKON’un kendi ulusal ve uluslararası pazar ağından gelen talepler doğrultusunda çiftçilerimize ve tarımsal işletmelerimize sözleşmeli tarım modeli ile ürettirir, ürünlerini satın alma garantisi verir.

SÖZLEŞMELİ SAHA MÜHENDİSİLİĞİ DENETİM VE EXPERTİZLİK HİZMETLERİ

TARIMKON Zirai Market, çiftçilerin ve tarımsal işletmelerin tarımsal üretimlerinde ihtiyaç duydukları mühendislik hizmetlerini profesyonel bir şekilde sunuyor. Biz, üretim zincirinin her aşamasında, kullanılan yöntemleri denetliyor, üretim kalitesini ve verimliliğini artırmak için önerilerde bulunuyoruz. Biz, çiftçilerin ve tarımsal işletmelerin tarlalarına ziraat mühendisi gönderiyor, ürün seçimi, ekim, bakım, hasat, hastalık, zararlı gibi konularda uzman görüşü ve tavsiyesi sağlıyoruz. Biz, çiftçilerin ürünlerinin kalitesini, miktarını ve fiyatını garanti ediyor, onların daha fazla kazanç elde etmelerine yardımcı oluyoruz.

Sözleşmeli saha mühendisliği denetim ve expertizlik hizmetleri, tarımda teknolojinin ve bilimin sunduğu imkanlardan yararlanarak, tarımsal üretimde en iyi sonuçları almayı hedefleyen bir hizmettir. Saha mühendisleri, tarımsal üretimde karşılaşılan sorunları çözmek, üretim sürecini iyileştirmek, kalite standartlarını yükseltmek için önemli bir rol oynarlar.

SÖZLEŞMELİ TARIM YATIRIMLARI DANIŞMANLIĞI

TARIMKON Zirai Market, tarımda yatırım yapmak isteyenlere sözleşmeli tarım yatırımcılığı hizmeti sunuyor. Biz, sizinle sözleşme imzalayarak, tarım arazisi almanıza veya kiralamınıza, tarımsal üretim yapmanıza veya yaptırmanıza, ürünlerinizi bizim vasıtamızla satmanıza veya almınıza yardımcı oluyoruz. Bu süreçte sizin için her şeyi biz planlıyor ve yönetiyoruz. Bu süreçte ihtiyacınız olan ulusal ve uluslararası alanda faydalanabileceğiniz hibe, destek, teşviklerinizi, ihtiyacınız olacak bilgi, eğitim, makine, mekanizasyon, teknoloji, pazar, pazarlama gibi konularda danışmanlık hizmeti veriyoruz.

Sözleşmeli tarım yatırımcılığı, tarımda teknolojinin ve bilimin sunduğu imkanlardan yararlanarak, tarımsal üretimde en iyi sonuçları almayı hedefleyen bir yatırım şeklidir. Sözleşmeli tarım yatırımcılığı hizmeti alanlar, tarım arazisi edinme, tarımsal üretim yapma, ürünlerini pazarlama gibi konularda profesyonel destek alır, yatırım risklerini azaltır, yatırım gelirlerini artırır ve tarımda sürdürülebilir bir büyüme sağlar. Sözleşmeli tarım yatırımcılığı hizmeti verenler, yatırımcıların ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş çözümler sunar, yatırım sürecini kolaylaştırır ve yatırım başarısını yükseltir.

TARIMSAL İŞLETMEYE GEÇİŞ DANIŞMANLIĞI- (ÇİFTÇİ KOÇLUĞU)

TARIMKON Zirai Market, çiftçilerin tarımsal işletmeye geçiş sürecinde onlara kurumsal tarım modelimiz ile destek oluyor. Biz, çiftçilerin çiftçilikten tarımsal işletmeciliğe evrilmeleri için bilgi, deneyim ve eğitim fırsatları sunuyoruz. Biz, çiftçilerin tarımsal işletme kurmaları ve geliştirmeleri için ihtiyaç duydukları iş planı, finansman, pazarlama, yönetim, personel, ekipman gibi konularda danışmanlık hizmeti veriyoruz.

Tarımsal işletmeye geçiş danışmanlığı, çiftçilerin tarımda rekabet gücünü artırmak, gelirlerini yükseltmek, üretim kalitesini ve verimliliğini iyileştirmek için tarımsal işletme kurmalarına ve yönetmelerine yardımcı olan bir hizmettir. Tarımsal işletmeye geçiş danışmanlığı hizmeti alan çiftçiler, tarımsal işletme kurma ve yönetme sürecinde profesyonel destek alır, tarımsal işletme kurma ve yönetme sürecinde karşılaşabilecekleri sorunları çözer, tarımsal işletme kurma ve yönetme sürecinde gerekli olan bilgi, deneyim ve eğitimi edinir. Tarımsal işletmeye geçiş danışmanlığı hizmeti veren kuruluşlar, çiftçilerin ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş çözümler sunar, tarımsal işletme kurma ve yönetme sürecini kolaylaştırır ve tarımsal işletme başarısını artırır.

YÜKSEK KATMA DEĞERİ ÜRÜN ÜRETİCİLİĞİ EĞİTİM, DANIŞMANLIK ve TESİS KURULUM HİZMETİ

TARIMKON Zirai Market, çiftçilerimize ve tarımsal işletmelerimize tarımda rekabet gücünü artırmak için yüksek katma değeri ürün gruplarının eğitim, danışmanlık ve tesis kurulum hizmeti sunuyor. Bizimle çalışanlar, meyve, sebze, süs bitkileri, aromatik bitkiler, tıbbi bitkiler, baharat bitkileri, endüstriyel bitkiler gibi pek çok ürün grubunu hem öğreniyor hem de yetiştiriyor. Biz, üreticilerin pazarı hazır olan, yüksek katma değerli ürünler üretmelerini sağlıyor, böylece gelirlerini yükseltiyoruz.

Katma değeri yüksek ürün grupları, üretim maliyetlerine göre daha yüksek fiyatlarla satılan, yüksek kaliteli, özel nitelikli veya yenilikçi ürünlerdir. Katma değeri yüksek ürün grupları, tarımda teknoloji ve bilimden faydalanarak, tarımsal üretimde verimliliği ve kaliteyi yükseltmeyi amaçlar. Katma değeri yüksek ürün grupları, üreticilere daha fazla kazanç sağlamanın yanı sıra, çevreye duyarlı, sürdürülebilir ve kaliteli bir tarım yapma fırsatı da sunar.

Tarımsal ürünlerden yüksek katma değerli ürünler olarak, çiftçilerimize, tarımsal işletmelerimize, tarım ve gıda alanındaki yatırımcılarımıza, antioksidan, antienflamatuar, antimikrobiyel ve antiallerjik özellikleriyle bilinen polisakkarit, protein, fitokimyasal, lif, aroma gibi ürünler ürettiriyoruz. Üretmeleri için gerekli eğitim, know-how, mühendislik, müşavirlik, makine, mekanizasyon, teknoloji desteği veriyoruz. Ayrıca, bu yatırımlar için ihtiyaç duyacakları finansal desteği sağlamak için ulusal ve uluslararası hibe, destek ve teşvik programlarına başvurmalarına yardımcı oluyoruz. Ve üretilen ürünleri satın alma garantisi veriyoruz.

 

İHRACAT ve DIŞ TİCARET DEPARTMANI HİZMETİ

TARIMKON Zirai Market, çiftçilerin ve tarımsal işletmelerin tarımsal ürünlerini yurt dışına satmaları için ihracat danışmanlığı ve dış ticaret departmanlığı hizmeti sunuyor. Biz, ürünlerinizi uluslararası standartlara göre hazırlamanıza, ihracat belgelerinizi tamamlamanıza, gümrük işlemlerinizi kolaylaştırmanıza, lojistik hizmetlerini sağlamanıza, pazar araştırması yapmanıza, potansiyel müşterilerle iletişim kurmanıza ve anlaşma yapmanıza destek oluyoruz. Avrupa, Balkanlar, Ortadoğu, Türk Cumhuriyetleri, Rusya, Afrika, Amerika bölgelere ve bu bölgelerdeki pek çok ülkeye ihracat yapmanızı mümkün kılıyoruz.

İhracat danışmanlığı, ihracat yapmak isteyen firmalara dış ticaret sürecinde rehberlik eden, ihracat işlemlerini kolaylaştıran ve ihracat başarısını artıran bir hizmettir.

İhracat danışmanlığı hizmeti alan firmalar, ihracat yapabilecekleri pazarları belirleme, ürünlerini uluslararası alanda tanıtma, ihracat işlemlerini yasal olarak yürütme, ihracat finansmanı sağlama, ihracat risklerini azaltma, ihracat gelirlerini artırma gibi pek çok avantaj elde ederler. İhracat danışmanlığı hizmeti veren firmalar, ihracat yapmak isteyen firmaların ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş çözümler sunarlar.

Siz yeter ki üretin ihracat yapabilmeniz için tohumdan-üretime, üretimden-pazara, pazardan tüketiciye ulaşan kadar tüm zinciri sizin için biz hazırlıyor, sizinle birlikte yürütüyor, sizin ekiplerinize eğitim vererek bu süreci kendiniz yapabilme kabiliyete kavuşana kadar sizin yanınızda oluyoruz.

 

DRONE HİZMETLERİ (ZİHA)

TARIMKON Zirai Market’in çiftçilerimize ve tarımsal işletmelerimize sunduğu, tarımda teknoloji ve bilimden yararlanarak, tarımsal üretimde kalite, verimlilik ve sürdürülebilirliği artırmayı amaçlayan hizmetlerdir.

Biz, drone ile bağınızı, bahçenizi, tarlalarınızı havadan izliyor, veri topluyor ve analiz ediyoruz. Biz, bitki sağlığı, nem, sıcaklık, verim, zararlı, hastalık gibi parametreleri ölçüyor ve raporluyoruz.

Aynı zamanda zirai insansız hava aracı (ZİHA) ile bağınızı, bahçenizi, tarlalarınızı havadan zirai müdahale, gübreleme, tozlama, saha kontrolleri gibi işlemlerle destekliyoruz. Böylece, zamandan ve iş gücünden tasarruf ediyor, birim alanda verimliliği artırıyoruz.

Drone hizmetleri, tarımsal arazilerin havadan görüntülenmesi, haritalanması, ölçülmesi, analiz edilmesi, zirai müdahale ve gübreleme yapılması gibi pek çok işlemi içerir. Drone hizmetleri, üreticilere daha fazla kazanç sağlamanın yanı sıra, çevreye duyarlı, kaliteli ve yenilikçi bir tarım yapma fırsatı da sunar.

Ayrıca, ZİHA’lar ile Belediyelere, acil afetlerde yerel ve ulusal yönetimlere destek verebiliyoruz.  ZİHA’lar, afet bölgelerinde hasar tespiti, arama kurtarma, iletişim sağlama, lojistik destek gibi pek çok alanda kullanılabiliyor.

 

BELGELENDİRME VE SERTİFİKASYON HİZMETLERİ

TARIMKON Zirai Market’in çiftçilerimize, tarımsal işletmelerimize, gıda işletmelerimize sunduğu, ürettikleri ürün ve hizmetlerin ulusal ve uluslararası standartlara uygunluğunu sağlayan hizmetlerdir.

Biz, ilgili kamu-kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak, ihtiyaç duydukları tüm belge ve sertifikaları tedarik ediyoruz.

Biz, organik, iyi tarım, coğrafi işaret, helal, global gap gibi gıda üretimi, paketlemesi, saklanması, lojistiği, pazarlanması ile ilgili belge ve sertifikaların yanı sıra, denetim hizmetleri de veriyoruz. Biz, ayrıca iş, üretim, paketleme, pazarlama gibi alanlarda ulusal ve uluslararası hibe, destek, teşvik almak isteyen tarımsal ve gıda üreticilerine eğitim vererek sertifikalandırıyoruz.

 

TOPRAK ANALİZİ HİZMETİ

TARIMKON Zirai Market, çiftçilerin topraklarının durumunu ölçüyor ve değerlendiriyor. Biz, toprağın PH, nem, tuzluluk, organik madde, makro ve mikro besin elementleri gibi önemli özelliklerini laboratuvar ortamında analiz ediyoruz. Bu analiz sonuçlarına göre, toprağın iyileştirilmesi, gübrelenmesi, ilaçlanması ve ekilecek ürünlerin seçilmesi konusunda çiftçilere önerilerde bulunuyoruz.

Toprak analizi, toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerini belirlemek için yapılan bir işlemdir. Toprak analizi, toprağın verimliliğini, kalitesini ve sürdürülebilirliğini artırmak için gerekli olan bilgileri sağlar. Toprak analizi, çiftçilere toprağın ihtiyaç duyduğu gübre, ilaç ve diğer girdileri belirleme, toprağın uygun olduğu ürünleri seçme, toprağın sağlığını koruma ve iyileştirme gibi pek çok fayda sunar.

 

TARIMKON ZİRAİ MARKETLERİNDE BAŞKA NELER BULABİLİRSİNİZ?

TARIMSAL YENİLENEBİLİR ENERJİ SİSTEMLERİ: TARIMKON Zirai Market, çiftçilerin enerji ihtiyaçlarını yenilenebilir enerji sistemleri ile karşılıyor. Biz, güneş, rüzgar, biyogaz gibi çevre dostu ve ekonomik enerji kaynaklarını tarımsal üretimde etkin bir şekilde kullanmalarına olanak sağlıyoruz. Biz, çiftçilerin enerji maliyetlerini düşürmelerine, enerji güvenliğini sağlamalarına ve çevreyi korumalarına yardımcı oluyoruz.

Yenilenebilir enerji sistemleri, doğal kaynaklardan elde edilen ve tükenmeyen enerji türleridir. Yenilenebilir enerji sistemleri, tarımda teknolojinin ve bilimin sunduğu imkanlardan yararlanarak, tarımsal üretimde kalite, verimlilik ve sürdürülebilirliği artırmayı amaçlayan sistemlerdir. Yenilenebilir enerji sistemleri, üreticilere daha fazla kazanç sağlamanın yanı sıra, çevreye duyarlı, kaliteli ve yenilikçi bir tarım yapma fırsatı da sunar.

 

 

TARIMSAL MAKİNE VE MAKENİZASYONLAR: TARIMKON Zirai Market, tarımda modern teknolojiyi kullanmanıza olanak sağlayan tarımsal makineleri sizin için sağlıyor. Biz, traktör, biçerdöver, pulluk, ekim makinesi, gübre dağıtıcı, ilaçlama makinesi, sulama makinesi gibi pek çok makineyi size satın alma veya kiralama seçenekleriyle sunuyoruz. Biz, tarımsal makinelerin seçimi, işletilmesi ve bakımı konusunda da size danışmanlık hizmeti veriyoruz.

Tarımsal makineler, tarımsal üretimde kullanılan alet ve makinalardır. Tarımsal makineler, tarımda teknolojinin ve bilimin sunduğu imkanlardan yararlanarak, tarımsal üretimde kalite, verimlilik ve sürdürülebilirliği artırmayı amaçlayan makinelerdir. Tarımsal makineler, toprak işleme, ekim, gübreleme, ilaçlama, sulama, hasat, depolama, işleme gibi pek çok işlemi içerir. Tarımsal makineler, üreticilere daha fazla kazanç sağlamanın yanı sıra, çevreye duyarlı, kaliteli ve yenilikçi bir tarım yapma fırsatı da sunar.

 

GÜBRE, İLAÇ, BAKTERİ GRUPLARI:  TARIMKON Zirai Market, tarımsal üretiminiz için size en uygun fiyat ve kalite ile gübre, ilaç ve bakteri gruplarını sağlıyor. Biz, toprak analizi ile toprağınızın ihtiyaç duyduğu gübre türünü ve miktarını belirliyoruz. Biz, entegre mücadele ilkelerine göre, zararlı, hastalık ve yabancı otlara karşı etkili ve çevre dostu bitki koruma ürünleri seçiyoruz. Biz, toprak ve bitki sağlığını artırmak için, faydalı bakteri gruplarını kullanıyoruz.

Gübre, toprağa veya bitkilere uygulanan, bitkilerin besin elementlerini almasını sağlayan veya toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerini iyileştiren maddelerdir. Gübre, organik gübre ve inorganik gübre olmak üzere iki gruba ayrılır. Organik gübre, hayvan gübresi, kompost, yeşil gübre, bitkisel atıklar gibi doğal kaynaklı maddelerden oluşur. İnorganik gübre, kimyasal yollarla elde edilen veya madenlerden çıkarılan maddelerden oluşur. Gübre, bitkilerin verimini, kalitesini ve dayanıklılığını artırır, toprağın verimliliğini ve sürdürülebilirliğini sağlar.

İlaç, bitkileri zararlı, hastalık ve yabancı otlardan korumak için kullanılan kimyasal veya biyolojik maddelerdir. İlaç, insektisit, fungisit, herbisit, akarisit, nematisit, rodentisit, moluskisit, feromon gibi pek çok gruba ayrılır. İlaç, bitkilerin verimini, kalitesini ve dayanıklılığını artırır, ürün kayıplarını önler, tüketici sağlığını korur. İlaç, entegre mücadele ilkelerine göre, zararlı, hastalık ve yabancı otların ekonomik zarar eşiğini aştığı durumlarda, uygun doz, zaman ve yöntemle uygulanmalıdır.

Bakteri grupları, toprakta veya bitkilerde yaşayan, bitkilerin besin elementlerini almasını veya savunma mekanizmalarını geliştirmesini sağlayan mikroorganizmalardır. Bakteri grupları, azot fikse eden bakteriler, fosfor çözücü bakteriler, potasyum çözücü bakteriler, bitki büyüme düzenleyici bakteriler, hastalık önleyici bakteriler gibi pek çok gruba ayrılır. Bakteri grupları, bitkilerin verimini, kalitesini ve dayanıklılığını artırır, toprağın verimliliğini ve sürdürülebilirliğini sağlar, gübre ve ilaç kullanımını azaltır.

 

YEM VE YEM KATKI ÜRÜN GRUBU: TARIMKON Zirai Marketler, Hayvanların sağlıklı ve verimli bir şekilde beslenmesi için ihtiyaç duydukları yem ve yem katkı ürünlerini TARIMKON Zirai marketlerimizde bulabilirsiniz. Biz, büyükbaş, küçükbaş, kümes, at, arı, balık, evcil hayvanlar gibi farklı hayvan türlerinin beslenme gereksinimlerine göre özel olarak formüle edilmiş yem ve yem katkı ürünleri sunuyoruz. Yem ve yem katkı ürünlerimiz, hayvanların ihtiyaç duyduğu protein, enerji, vitamin, mineral, enzim, probiyotik, antibiyotik, antioksidan, aroma gibi bileşenleri optimal düzeyde içerir. Yem ve yem katkı ürünlerimiz, hayvanların gelişimini, üreme performansını, süt ve et verimini, bağışıklık sistemini ve genel sağlığını destekler.

Yem, hayvanların ağızdan beslenmesi için tam veya tamamlayıcı yem şeklinde, yem katkı maddelerini içeren veya içermeyen, en az iki yem maddesinin karışımıdır. Yem katkı maddeleri, yemlerin kalitesini, besleyiciliğini, sindirilebilirliğini, korunmasını veya hayvanların sağlığını iyileştirmek için yemlere ilave edilen maddelerdir. Yem maddeleri, hayvan yemi olarak kullanılan ürünlerdir. Yem maddeleri, hayvansal yağlar, hayvansal ve bitkisel kaynaklı hammaddeler, vitamin ve mineraller, organik mineraller, renklendiriciler, enzimler, koruyucular, amino asitler ve kolin, performans arttırıcılar gibi pek çok gruba ayrılır.

 

SULAMA SİSTEMLERİ: TARIMKON Zirai Marketler, Tarımsal üretiminiz için size en uygun sulama sistemini sağlıyoruz. Biz, tarlanızın büyüklüğüne, şekline, eğimine, toprak yapısına, bitki türüne, iklim koşullarına göre en verimli sulama yöntemini seçiyoruz. Damla sulama, yağmurlama sulama, yüzey sulama, yer altı sulama gibi farklı sulama sistemlerini size kuruyor, işletiyor, bakımını yapıyoruz.

Sulama sistemleri, tarımsal üretimde suyun bitkilere ulaştırılması için kullanılan teknik ve ekipmanlardır. Sulama sistemleri, tarımda teknolojinin ve bilimin sunduğu imkanlardan yararlanarak, tarımsal üretimde kalite, verimlilik ve sürdürülebilirliği artırmayı amaçlayan sistemlerdir. Sulama sistemleri, damla sulama, yağmurlama sulama, yüzey sulama, yer altı sulama gibi pek çok yöntemi içerir. Sulama sistemleri, üreticilere daha fazla kazanç sağlamanın yanı sıra, çevreye duyarlı, kaliteli ve yenilikçi bir tarım yapma fırsatı da sunar.

 

SERACILIK MALZEMELERİ: TARIMKON Zirai Marketler, Seracılık yapmak istiyorsanız, size en uygun seracılık malzemelerini ve hizmetlerini sunuyoruz. Biz, seranızın büyüklüğüne, şekline, konumuna, iklim koşullarına göre en verimli sera tipini seçiyoruz. Cam sera, plastik sera, akıllı sera, güneş enerjili sera gibi farklı sera tiplerini size kuruyor, işletiyor, bakımını yapıyoruz.

Seracılık, mevsim dışı veya iklim dışı bitkilerin yetiştirilmesi için uygun şartların sağlandığı bir tarım yöntemidir. Seracılık, tarımda teknolojinin ve bilimin sunduğu imkanlardan yararlanarak, tarımsal üretimde kalite, verimlilik ve sürdürülebilirliği artırmayı amaçlayan bir yöntemdir. Seracılık, cam sera, plastik sera, akıllı sera, güneş enerjili sera gibi pek çok tipi içerir. Seracılık, üreticilere daha fazla kazanç sağlamanın yanı sıra, çevreye duyarlı, kaliteli ve yenilikçi bir tarım yapma fırsatı da sunar.

 

FİDE, FİDAN, TOHUMLAR: TARIMKON Zirai Marketler, Tarımsal üretiminiz için size en uygun fiyat ve kalite ile fide, fidan ve tohumları sağlıyoruz. Biz, fide, fidan ve tohumları bitkinin özelliklerine, iklime, toprağa, hastalık ve zararlılara dayanıklılığına, verim ve kalitesine göre özenle seçiyoruz. Fide, fidan ve tohumları size zamanında ve sağlıklı bir şekilde teslim ediyoruz.

Fide, fidan ve tohumlar, tarımsal üretimde bitkilerin yetiştirilmesi için kullanılan malzemelerdir. Fide, fidan ve tohumlar, sebze, meyve, çiçek, süs bitkisi, baharat, yem bitkisi gibi pek çok bitki türünü içerir. Fide, fidan ve tohumlar, tarımda teknolojinin ve bilimin sunduğu imkanlardan yararlanarak, tarımsal üretimde kalite, verimlilik ve sürdürülebilirliği artırmayı amaçlayan malzemelerdir. Fide, fidan ve tohumlar, üreticilere daha fazla kazanç sağlamanın yanı sıra, çevreye duyarlı, kaliteli ve yenilikçi bir tarım yapma fırsatı da sunar.

 

PEYZAJ GRUBLARI: Tarlalarınızı güzelleştirmek, çevre düzenlemesi yapmak, rekreasyon alanları oluşturmak için peyzaj hizmeti sunuyoruz. Biz, tarlanızın özelliklerine, iklime, toprağa, suya, bitki örtüsüne uygun olarak peyzaj tasarımı yapıyoruz. Biz, peyzaj malzemelerini temin ediyor, peyzaj uygulamasını gerçekleştiriyoruz.

Peyzaj, doğal ve kültürel unsurların bir arada uyumlu bir şekilde düzenlenmesi sanatıdır. Peyzaj, estetik, ekolojik, sosyal ve ekonomik yönleriyle insanların yaşam kalitesini artırmayı amaçlar. Peyzaj, kentsel peyzaj, kırsal peyzaj, tarihi peyzaj, koruma peyzajı gibi pek çok gruba ayrılır. Peyzaj, peyzaj tasarımı, peyzaj uygulaması, peyzaj bakımı gibi pek çok aşamayı içerir. Peyzaj, peyzaj malzemeleri, peyzaj bitkileri, peyzaj elemanları, peyzaj yapıları gibi pek çok bileşenden oluşur.