Anadolu’muzda maalesef çiftçilik stağumuzun yaş seviyesi 60 yaş üzeridir. Çiftçilik sanki emeklilikte yapılabilecek bir hobi mesleği gibi görülmekte, gençlerimizden gerekli ilgiyi görmemektedir.  Gençlerimiz bu mesleği kendilerine kariyer olarak seçmemekte, gelir elde edebilecekleri düşünmemektedir.

Oysa katma değeri yüksek, kazancı yüksek bir çok tarımsal faaliyetlerimiz vardır. TARIMKON, Gençlerimizi bu alanda bilinçlendirmek, onlara rol model tesisler kurmak, onların ihtiyacı olan her türlü eğitim, teknik, mühendislik, markalaşma ve pazarlama konusunda destek vermektedir.

Bu amaçla gençlerimizi bu platfomda bir araya getirerek onlar için yeni kariyer ve gelir getirici projeler üretmekteyiz.

Zir. Müh. Okan GÜL

PLATFORM BAŞKANI

Gıda Müh. Aslıhan KAYA

PLATFORM BAŞKAN YARDIMCISI

Veteriner Hek. Tolga AŞIK

PLATFORM GENEL SEKRETERİ