Ağaçlandırma ve Karbon Ayak İzi Projeleri

Kırsal Kalkınma ve Eylem Planları Hazırlama

Üretim Planlaması ve Katma Değer Zinciri Sistemleri Projeleri

Pazar Araştırma Raporları

SWOT Analizi Raporları

Rol Model Tesisler Kurma

Tarımsal Girişimcilik Eğitimleri ve Sertifikalandırma

Uluslararası Pazar Araştırmaları ve Pazarlama

Proje, Proje Yönetimi ve Mühendislik Hizmetleri

Kurumsal Kapasite ve İş Geliştirme