Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu olarak tarım ve gıdanın insan hayatının temeli olduğunu bildiğimiz gibi, hayvanların da bu kümenin önemli bir parçası olduğunun farkındayız. Son zamanlarda yaşanan uluslararası gıda krizleri ve bizleri evlere hapseden salgın hastalıklar bunun ne kadar doğru olduğunun bizlere bir kere daha göstermiştir.

Ülkemizde ve Dünya’da hayvanlar gıda, tekstil, kozmetik, bilimsel çalışmalar ve daha bir çok alanda kaynak sağlamaktadır. Bu nedenle günümüz hayatında karşılaştığımız bir çok ürün hayvansal hammaddelerden üretilmekte. Fakat ne yazık ki kırsal alandan şehirlere olan göçün bir sonucu olarak hayvancılık da aynı tarımsal faaliyetlerin bir çoğunda olduğu gibi azalmaktadır. Bu azalışın nedenlerinden biri de hayvan bakımının bir çok genç çiftçi için zor görünmesidir. Bu nedenlerle hayvan bakımını kolaylaştırmayı, yaşanan büyük göçü tersine çevirmeyi, tüm Dünya’da hayvancılığın önemi vurgulamayı ve hayvancılık yapan işletmelerin sayısını arttırmayı TARIMKON olarak kendimize görev edinmiş bulunmaktayız.

Bu amaç uğrunda yaptığımız girişimlerden biri de Türkiye, Çorum ili içerisinde kurulan Hayvan ve Hayvan Sağlığı Enstitümüzdür. Bu enstitümüz içerisinde yapılan faaliyetler:

  • Büyükbaş, küçükbaş ve balıkların; canlı hayvanların, hayvansal gıdaların veya hayvansal yan ürünlerin ithalatı yoluyla ortaya çıkan ciddi endemik ve egzotik hastalıklara karşı hızlı ve doğru teşhis yoluyla korunması.
  • Hayvan hastalıklarını ile yeni mücadele stratejilerinin geliştirilmesine katkıda bulunulacak araştırma projelerini hazırlamak, uygulamak, takip etmek ve değerlendirmek,
  • Araştırmalardan elde edilen bulguların ve sonuçların yayınlanmasını ve uygulamaya aktarılması için ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmaktır.
  • Hayvansal kaynaklı gıdalar yoluyla insanlara bulaşan zoonotik hastalıklara neden olan mikroorganizmaların izlenmesi ve teşhisi.
  • Hayvan tesislerinin (özel ve devlet kurumları) kalite kontrolünün yapılması.
  • Hayvansal gıdalarındaki kalıntıları ve istenmeyen maddeleri test etmek için araştırma enstitüsü olarak hareket etmek.
  • Ulusal ve uluslararası veterinerlik laboratuvarları ile ortak hareket etmek.

 

Bu çalışmalarla birlikte 2021 yılı itibariyle ülkemizde bulunan 18 milyon büyükbaş ve 57,5 milyon küçükbaş hayvan ve tüm dünyada ki hayvan sayısında ve yine ülkemizde ve dünyada hayvancılık yapan çifçilerimizin sayısında artış gözlemlemek istiyoruz.

Maalesef, çokta uzak olmayan bir gelecekte, küresel ısınmanın etkisiyle tarımsal alanlar azalacak ve hayvanların otlayabileceği meralarda da büyük bir küçülme olacaktır. Bu durumun sonucu olarak bugün yaşanan gıda sorunlarından çok daha büyük gıda krizleri yaşanacak ve yıkıcı sonuçlar doğuracaktır. Bu nedenle Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu olarak kurulan Hayvan ve Hayvan Sağlığı Araştırma Enstitüsünün ve benzeri girişimlerin önemini bir kez daha vurgular ve teşekkür ederiz.

Hayvan Hastanesi

Hayvan hastanemiz, BÜYÜKBAŞ, KÜÇÜKBAŞ, AT, KÜMES HAYVANLARI, ARI hastalıklarına tanı ve tedavi uygulayan merkezimizdir.

Hayvan hastanemiz, BÜYÜKBAŞ, KÜÇÜKBAŞ, AT, KÜMES HAYVANLARI, ARI hastalıklarına tanı ve tedavi uygulayan merkezimizdir.