Gıda ve Gıda Güvenliği Araştırmaları Enstitüsü

Gıda ve Gıda Güvenliği Araştırmaları Enstitüsü

Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu olarak tarım ve gıdanın insan hayatının temeli olduğunu bildiğimiz gibi, her bir bireyin yeterli gıdaya ulaşımı olmasının da bir gereklilik olduğunun farkındayız.

Birleşmiş Milletlerin açıkladığı Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinden biri olan “Açlığa Son” hedefi bu durumun ne kadar önemli olduğunu belirtmektedir. Son zamanlarda yaşanan siyasi krizler, savaşlar, salgın hastalıklar ve iklimsel değişiklikler; gıda krizlerine sebep olmuş ve Birleşmiş Milletlerin bu hedefinin ne kadar acil olduğunu bize bir kez daha hatırlatmıştır. Dünya Gıda Programı verilerine göre 828 milyon birey her akşam karnı aç bir şekilde yatağa giriyor. Bu durumda atılması gereken en önemli adımlardan biri gıda üretimini arttırmak fakat ne yazık ki tüm dünyada kırsal alandan şehirlere olan göçün bir sonucu olarak hayvancılık ve tarımsal faaliyetlerin bir çoğu azalmaktadır. Bu azalışın nedenlerinden biri de genç bireylerin şehir hayatını daha çekici bulması ve çiftçiliğin zor ve finansal olarak getirisinin düşük olacağını düşünmesidir. Bu nedenlerle tarımsal faaliyetleri kolaylaştırmayı, üretimde verimi arttırmayı, yaşanan büyük göçü tersine çevirmeyi, tüm Dünya’da hayvancılığın ve tarımın önemi vurgulamayı ve tarımla uğraşan kişi ve işletmelerin sayısını arttırmayı TARIMKON olarak kendimize görev edinmiş bulunmaktayız.

Bu amaç uğrunda yaptığımız girişimlerden biri de Türkiye, Çorum ili içerisinde kurulan Gıda ve Gıda Güvenliği Enstitümüzdür. Bu enstitümüz içerisinde yapılan faaliyetler:

  • Tüm dünyada gıda ve gıdaya ulaşım konusunda ki çalışmaları takip etmek ve değerlendirmek,
  • Gıdaya ulaşım konusunda ki sorunları tespit etmek ve çözüm stratejileri oluşturmak,
  • Tarımsal faaliyetlerde verimi arttırmak için çalışmalar yürütmek,
  • Dünya çapında gıda güvenliği üzerine çalışan diğer kuruluşlarla iletişim içerisinde olmak ve işbirliği kurmak,
  • Araştırmalardan elde edilen bulguların ve sonuçların yayınlanmasını ve uygulamaya aktarılması için ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmaktır.

Bu çalışmalarla birlikte 2022 yılı itibariyle ülkemizde ve tüm dünyada ki tarımsal faaliyetlerin sayısında ve yeterli gıdaya ulaşabilen birey sayısında artış gözlemlemek istiyoruz.

Maalesef, çokta uzak olmayan bir gelecekte, küresel ısınmanın etkisiyle tarımsal alanlar azalacak ve hayvanların otlayabileceği meralarda da büyük bir küçülme olacaktır. Bu durumun sonucu olarak bugün yaşanan gıda sorunlarından çok daha büyük gıda krizleri yaşanacak ve yıkıcı sonuçlar doğuracaktır. Bu nedenle Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu olarak kurulan Gıda ve Gıda Güvenliği Araştırma Enstitüsünün ve benzeri girişimlerin önemini bir kez daha vurgular ve teşekkür ederiz.