GIDA VE GIDA GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ

Gıda ve gıda güvenliği alanlarında bilimsel ve teknolojik araştırmalar yapmak, gıda sanayiinin gelişimine, rekabet gücüne, kalite ve standartlarına katkı sağlamak, gıda ve tüketici güvenliğini sağlamak, gıda kaynaklarının sürdürülebilir kullanımını desteklemek, gıda güvenliği ile ilgili eğitim, danışmanlık ve laboratuvar hizmetleri sunmak amacıyla kurulmuş bir kurumdur.

Bu enstitünün misyonu, gıda ve gıda güvenliği alanlarında ulusal ve uluslararası düzeyde saygın, güvenilir ve yenilikçi bir araştırma kurumu olmaktır. Bu misyon doğrultusunda, bu enstitü, gıda ve gıda güvenliği sektörlerinin ihtiyaç ve beklentilerine uygun araştırma projeleri yürütmekte, gıda ve gıda güvenliği alanlarında bilgi ve teknoloji üretmekte, yaymakta ve uygulamakta, gıda ve gıda güvenliği sektörlerine nitelikli insan kaynağı yetiştirmekte ve toplumsal fayda sağlamaktadır.

Bu enstitünün vizyonu, gıda ve gıda güvenliği alanlarında ulusal ve uluslararası düzeyde öncü, etkili ve katılımcı bir araştırma kurumu olmaktır. Bu vizyon doğrultusunda, bu enstitü, gıda ve gıda güvenliği alanlarında bilimsel ve teknolojik mükemmeliyeti hedeflemekte, gıda ve gıda güvenliği alanlarında ulusal ve uluslararası işbirliklerini geliştirmekte, gıda ve gıda güvenliği alanlarında toplumsal fayda sağlamakta ve gıda ve gıda güvenliği alanlarında ulusal ve uluslararası rekabet gücünü artırmaktadır.

HAYVANCILIK VE HAYVAN SAĞLIĞI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ

  • Amacı: Hayvan sağlığı, veteriner halk sağlığı ve hayvan ıslahı alanlarında bilimsel ve teknolojik çalışmalar yaparak, hayvansal üretim ve hayvan sağlığı sektörlerine katma değer sağlamak, hayvansal kaynakların korunması ve geliştirilmesine katkıda bulunmak, hayvan sağlığı ve hayvan ıslahı ile ilgili ulusal ve uluslararası işbirliklerini geliştirmek ve yaygınlaştırmaktır.
  • Misyonu: Hayvancılık sektörünün gelişimine katkı sağlamak üzere araştırma, teşhis, analiz, üretim ve eğitim faaliyetleri yürüten, ulusal ve uluslararası standartlara uygun politika, strateji ve yöntemler geliştiren, hayvancılık sektörü ile işbirliği içinde çalışan, saygın ve güvenilir bir kurum olmaktır.
  • Vizyonu: Hayvan sağlığı, veteriner halk sağlığı ve hayvan ıslahı alanlarında ulusal ve uluslararası düzeyde öncü, yenilikçi ve etkili bir araştırma kurumu olmaktır. Bu vizyon doğrultusunda, en doğru ve en kısa sürede teşhis ve analizleri gerçekleştiren, kaliteli ve yeterli miktarda aşı ve biyolojik madde üreten, veteriner hekimlerin bilgi ve becerilerini arttıracak eğitimler düzenleyen, toplumu bilgilendiren ve hayvansal kaynakların sürdürülebilir kullanımını destekleyen bir kurum olmaktır.

BİTKİ VE BİTKİ SAĞLIĞI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ

Bu enstitünün amacı, bitki ve bitki sağlığı konusunda araştırma, geliştirme, eğitim, danışmanlık ve hizmet sunmak, bitkisel üretim ve bitki sağlığı alanlarında ulusal ve uluslararası standartlara uygun politika, strateji ve yöntemler geliştirmek, bitkisel üretim ve bitki sağlığı sektörlerinin rekabet gücünü artırmak ve bitkisel kaynakların sürdürülebilir kullanımını sağlamaktır.

 

BİTKİ VE BİTKİ SAĞLIĞI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ’nün misyonu, bitki ve bitki sağlığı alanlarında bilimsel ve teknolojik araştırmalar yaparak, bitkisel üretim ve bitki sağlığı sektörlerine katma değer sağlamak, bitkisel kaynakların korunması ve geliştirilmesine katkıda bulunmak, bitki ve bitki sağlığı ile ilgili ulusal ve uluslararası işbirliklerini geliştirmek ve yaygınlaştırmaktır.

 

BİTKİ VE BİTKİ SAĞLIĞI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ’nün vizyonu, bitki ve bitki sağlığı alanlarında ulusal ve uluslararası düzeyde öncü, saygın, güvenilir ve yenilikçi bir araştırma kurumu olmaktır. Bu vizyon doğrultusunda, BİTKİ VE BİTKİ SAĞLIĞI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ, bitkisel üretim ve bitki sağlığı sektörlerinin ihtiyaç ve beklentilerine uygun araştırma projeleri yürütmekte, bitki ve bitki sağlığı alanlarında bilgi ve teknoloji üretmekte, bitkisel üretim ve bitki sağlığı sektörlerine nitelikli insan kaynağı yetiştirmekte ve bitkisel kaynakların sürdürülebilir kullanımını desteklemektedir.

TIBBI-AROMATİK BİTKİLER ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ

Tıbbi, aromatik bitkilerin yetiştirilmesi, işlenmesi, kullanılması, değerlendirilmesi ve bu ürünleri yüksek katma değerli ürünler haline getirilmesi ile ilgili araştırma, geliştirme, eğitim, danışmanlık ve hizmet faaliyetleri yürüten bir kurumdur.

Bu enstitünün amacı, tıbbi, aromatik ve kokulu bitkilerin ekonomik, ekolojik, sağlık ve sosyal açılardan önemini artırmak, bu alanda bilimsel ve teknolojik bilgi ve beceriye sahip insan kaynağı yetiştirmek, ulusal ve uluslararası işbirliklerini geliştirmek ve katma değeri yüksek ürünler geliştirmektir.

Bu enstitünün misyonu, tıbbi, aromatik ve kokulu bitkilerin üretim, kalite, verimlilik, pazarlama, standardizasyon, sertifikasyon, ilaç, kozmetik, gıda, tarım, çevre, sağlık ve endüstri gibi farklı alanlarda ihtiyaç ve beklentilere uygun araştırma projeleri yürütmek, bu alanda bilgi ve teknoloji üretmek, yaymak ve uygulamak, bu alanda nitelikli insan kaynağı yetiştirmek ve toplumsal fayda sağlamaktır.

Bu enstitünün vizyonu, tıbbi, aromatik ve kokulu bitkiler alanında ulusal ve uluslararası düzeyde öncü, saygın, güvenilir ve yenilikçi bir araştırma kurumu olmaktır. Bu vizyon doğrultusunda, bu enstitü, tıbbi, aromatik ve kokulu bitkiler alanında bilimsel ve teknolojik mükemmeliyeti hedeflemekte, bu alanda ulusal ve uluslararası işbirliklerini geliştirmekte, bu alanda toplumsal fayda sağlamakta ve bu alanda ulusal ve uluslararası rekabet gücünü artırmaktadır.

ÇEVRE VE ÇEVRE SAĞLIĞI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ

Bu kuruluşun amacı, çevre ve çevre sağlığı alanlarında bilimsel ve teknolojik araştırmalar yapmak, çevresel sorunlara çözüm üretmek, çevre bilincini artırmak, çevre politikalarına katkı sağlamak ve ulusal ve uluslararası işbirliklerini geliştirmektir.

Misyonu, çevre ve çevre sağlığı alanlarında ulusal ve uluslararası düzeyde saygın, güvenilir ve yenilikçi bir araştırma kurumu olmaktır. Bu misyon doğrultusunda, çevre ve çevre sağlığı sektörlerinin ihtiyaç ve beklentilerine uygun araştırma projeleri yürütmek, çevre ve çevre sağlığı alanlarında bilgi ve teknoloji üretmek, çevre ve çevre sağlığı sektörlerine nitelikli insan kaynağı yetiştirmek ve çevresel kaynakların sürdürülebilir kullanımını desteklemektedir.

Vizyonu, çevre ve çevre sağlığı alanlarında ulusal ve uluslararası düzeyde öncü, etkili ve katılımcı bir araştırma kurumu olmaktır. Bu vizyon doğrultusunda, bu kurumlar, çevre ve çevre sağlığı alanlarında bilimsel ve teknolojik mükemmeliyeti hedeflemekte, çevre ve çevre sağlığı alanlarında ulusal ve uluslararası işbirliklerini geliştirmekte, çevre ve çevre sağlığı alanlarında toplumsal fayda sağlamakta ve çevre ve çevre sağlığı alanlarında ulusal ve uluslararası rekabet gücünü artırmaktadır.