Çevre sağlığı bir canlının yaşamını devam ettirebilmesi için günlük hayatında etkileşime girdiği her türlü faktörün zararlarının ortadan kaldırılması veya azaltılması anlamına gelmektedir. Yani çevre sağlığı aslında hayatın içerisinde ki her alanı etkileyen bir unsurdur.

Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu olarak tarım ve gıdanın insan hayatının temeli olduğunu biliyoruz. Çevresel faktörler de doğal olarak tarım ve gıda sektörü üzerinde etkisi olan faktörlerin başında gelmektedir. Kısaca, sağlıklı bir çevre olmazsa sağlıklı bir tarımdan söz edilemez.

Tüm dünyada her ne kadar çevre sağlığı açısından çalışmalar yapılsa da, maalesef toprak, hava ve su kirliliği istatistikleri gösteriyor ki kötü gidişatı değiştirmek konusunda hala yetersiziz. Bunun yanı sıra insan hayatının temelini oluşturan içme suyu da aynı şekilde tehlike altında. Dünyadaki tüm suyun sadece %3’ünü oluşturan içme suyu ne yazık ki her geçen gün azalmakta. Bu azalmanın sebebi gereksiz kullanımın yanında, insanoğlu tarafından oluşan kirlilikte var. Bu nedenlerle sürdürülebilir bir Dünya oluşturmayı, gelecek nesillere temiz bir yaşam alanı bırakmayı, toprak hava ve su kirliliğini tersine döndürmeyi TARIMKON olarak kendimize görev edinmiş bulunmaktayız.

Bu amaç uğrunda yaptığımız girişimlerden biri de Türkiye, Çorum ili içerisinde kurulan Çevre ve Çevre Sağlığı Enstitümüzdür. Bu enstitümüz içerisinde yapılan faaliyetler:

  • Tüm çevre ve çevre sağlığı konusunda ki çalışmaları takip etmek ve değerlendirmek,
  • Çevre kirliliği husundaki soruna sebep olan ögeleri tespit etmek ve çözüm stratejileri oluşturmak,
  • Araştırmalardan elde edilen bulguların ve sonuçların yayınlanmasını ve uygulamaya aktarılması için ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,
  • Dünya çapında çevre sağlığı üzerine çalışan diğer kuruluşlarla iletişim içerisinde olmak ve işbirliği kurmak,
  • Bireylerde çevre sağlığı üzerine duyarlılık ve farkındalık yaratmak,

Bu çalışmalarla birlikte ülkemizde ve tüm dünyada çevre kirliliğinin ve iklimsel değişikliklerin önüne geçilmesin de önemli bir adım atılması planlanmıştır.

Maalesef, çok da uzak olmayan bir gelecekte, küresel ısınmanın etkisiyle tarıma uygun alanlar azalacak ve hayvanların otlayabileceği meralarda da büyük bir küçülme olacaktır. Aynı şekilde çevre kirliliği sebebiyle temiz suya erişimde büyük oranda kısıtlanacaktır. Bu durumun sonucu olarak bugün yaşanan gıda sorunlarından çok daha büyük gıda krizleri yaşanacak ve yıkıcı sonuçlar doğuracaktır. Bu nedenle Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu olarak kurulan Çevre ve Çevre Sağlığı Enstitüsü ve benzeri girişimlerin önemini bir kez daha vurgular ve teşekkür ederiz.

Çevre Hastanesi

Dünya’da bir ilk olan ÇEVRE HASTANE’MİZ,

Toprak Kirliliği, Su Kirliliği, Hava Kirliliği ile ilgili doğal çevre dostu hızlı ve etkili çözümler üretmektedir.