TARIMKON’ un amaç ve faaliyetlerini,  TARIMKON’ un tüm birimlerinin, üyesi olan gerçek ve/veya tüzel kişilerini ulusal ve uluslararası alanda tanıtımı, etkinliğini, lobiciliğini ve ekonomik, sosyal, kültürel organizasyonları düzenleyen birimidir.

Görev ve Yetkileri;

  • TARIMKON’ un amaç ve faaliyetlerini kapsamında ulusal ve uluslararası alanda lobiciliğini, tanıtımı ve organizasyonlarını yapmak,
  • TARIMKON’ un tüm birimlerinin, ulusal ve uluslararası alanda ekonomik, sosyal, kültürel organizasyonları düzenlemek,
  • TARIMKON’ un üyesi olan gerçek ve/veya tüzel kişilerini ulusal ve uluslararası alanda pazarlama faaliyetleri kapsamında iş gezileri, B2B, B2C ve çoklu iş toplantıları organize etmek,
  • Ulusal ve uluslararası alanda fuarlar organize etmek ve/veya var olan fuarlara katılım sağlamak,
  • TARIMKON’ un tüm birimlerinin, üyesi olan gerçek ve/veya tüzel kişilerini ürettiği proje, ürün ve/veya hizmetlerinin tanıtımı, lansmanı gibi organizasyonları düzenlemek,
  • Ülkemizin ve temsilciliğimiz bulunan ülkelerin üretim, gıda ve/veya tarımsal potansiyelini diğer tüm dünya ülkelerine tanıtım ve lobicilik faaliyetleri yürütmek,
  • TARIMKON’ un tüm birimlerinin, üyesi olan gerçek ve/veya tüzel kişilerini ürettiği proje, ürün ve/veya hizmetlerinin tanıtımı, lansmanı, lobiciliği, fuar organizasyonları, iş gezileri, yatırım, yatırımcı bulma, diğer ülkelere ofis, showroom kurma gibi faaliyetleri sırasında ulusal ve uluslararası alanda hibe, destek, teşvik gibi sistemlerini araştırmak ve tarafları bilgilendirmek,
  • Bu faaliyetleri yürütürken güncel, teknolojik, erişilebilir, görünürlüğü yüksek, etkin, interaktif, geçerli dünya dillerinde yazılı ve görsel etkin hizmetler sunmak,