TARIMKON’un tarım, gıda ve tarıma dayalı yan sanayi sektörüne yönelik üyelerine ve sektör temsilcilerine, ürettiği ürünler ve/veya hizmetler için ulusal ve uluslararası alanda pazar, pazarlama ve pazar araştırmaları yaparak, arz ve talep üretmeye çalışmaktadır.

Görev ve Yetkileri;

  • Pazar, pazarlama ve pazar araştırmaları yapmak,
  • Üyelerimizin ve/veya sektör temsilcilerimizin girdiği pazarda tutunabilmesi için çalışmalar yürütmek,
  • Üyelerimizin ve/veya sektör temsilcilerimizin, ihracat ve/veya ithalatı gerçekleştirmesi ihtiyacı olan eğitim, belge, sertifika, teknik, hukuki, mali ve lojistik destekler için çözüm üretmek,
  • Yeni pazarlar, pazarlama kanalları ve pazarlama organizasyonları üretmek,
  • Sektörün ithalatını ve ihracını kolaylaştıracak alternatif finansman olanakları, garantörlük ve sigorta sistemleri oluşturmaya çalışmak,
  • Ekonomik, iktisadi faaliyet ve çalışmalarına rehberlik etmek, modeller oluşturmak, bu modelleri yaygınlaştırmaya çalışmak,
  • Ekonomik, sosyal araştırmalar yapmak, raporlar hazırlamak, kamuoyu ile paylaşmak,
  • Teknoloji, mekanizasyon, mühendislik bilgi ve birikimlerimizin katkısı ile verimliliğin artırılması,  tarım ve tarımsal sanayinin de katkısıyla, uluslararası alanda rekabet edebilen gelişmiş bir üretici-tüketici / arz-talep dengesini kurulmasına yardımcı olmaya çalışmak,
  • Yönetim Kurulunun verdiği görevleri yerine getirmek,

o    Pazar ve Pazar Araştırmaları Müdürlüğü Birimleri

  • Tarım ve Gıda İşbirliği Kurulu – TAGOK

Tarım ve Gıda Ortak İşbirliği Kurulu – TAGOK; ulusal-uluslararası alanda sahip olduğu üyelerine, sektör temsilcilerine, üreticisine, iş insanlarına, kooperatiflerine ve işletmelerine, tedarikçilerine; Uluslararası pazar, pazarlama, pazar araştırması ve dış ticaret departmanlığı hizmetleri sunan birimimizin adıdır.

Tarım ve Gıda Ortak İşbirliği Kurulu – TAGOK, TARIMKON’ un ihracat yapmak isteyen ama uluslararası bağlantısı olmayan, ihracatının nasıl yapıldığını bilmeyen, lisan sorunu ve/veya bir dış ticaret departmanı kurmak için gerekli sermayeyi oluşturamayan, ihracat yönetmelik ve mevzuatlarına hakim olmayan;

Üyelerine ve sektör temsilcilerine, ürettiği ürünler ve/veya hizmetler için ulusal ve uluslararası alanda pazar, pazarlama ve pazar araştırmaları yaparak, arz ve talep üretmeye, üyelerine dış ticaret departmalığı hizmeti veren platform olarak çalışmaktadır. TARIMKON 2012 kuruluşundan bu yana 30’dan fazla ülkede Pazar ve Pazar araştırmalarını tamamlamıştır.

Üyelerimize ve sektör temsilcilerimize, dış ticaret departmanlığı hizmetleri aşağıdaki gibi 6 adımda verilmektedir.

Tarım ve Gıda Ortak İşbirliği Kurulu – TAGOK, TARIMKON çatısı altında bir platform olarak hizmet vermekte olup, 6 SEKTÖR İŞ KONSEYİNDEN oluşmaktadır. Bu kurula üye olan tüm sektör temsilcilerine 55 ülkede, 200 binin üzerindeki gerek arz ve talep sahiplerine ulaşarak, 6 dilde pazar, pazarlama ve pazar araştırmaları yapıyor, üyelerimiz için arz ve talep üretmeye çalışmaktadır.

TAGOK TİCARET HACMİ: Aralık 2022 tarihini verilene göre toplam ticaret hacmi 190 Milyon USD olup, önümüz deki 5 yıl için 750 Milyon USD olacağını öngörmektedir.

Tarım ve Gıda Ortak İşbirliği Kurulu – TAGOK hakkında daha detaylı bilgi için:

 

https://www.atlceu.com