Kalite, Kontrol ve Expertiz Müdürlüğü

Üyelerimizin ve/veya sektör temsilcilerimizin ulusal ve uluslararası alanda üretim, ithalat ve ihracatı sırasında arz ve talep sahiplerinin talebi üzerine ürünleri, üretim prosesleri, ilgili spesifikasyon, kalibrasyon, güvenlik standartlarının uygunluğunu kontrol eder.

Görev ve Yetkileri;

 • Üyelerimizin ve/veya sektör temsilcilerimizin, ürünlerinin ve üretim proseslerinin ilgili spesifikasyon ve güvenlik standartlarına uygunluğunu kontrol etmek,
 • Üyelerimizin ve/veya sektör temsilcilerimizin ihtiyacı olan kalite, kontrol ve expertiz hizmetlerini yürütmek,
 • Tedarikçilerden temin edilen hammadde, ekipman veya malzemelerin istenen kalite standartlarına uygunluğunun kontrolünü yapmak,
 • İlgili ekipler tarafından belirlenmiş kalite planlarına göre iç denetim uygulamalarını gerçekleştirmek,
 • Kalite, iş güvenliği, çevre ve yönetim sistemlerinin gerektirdiği tüm uygulamaları eksiksiz bir şekilde yerine getirmek,
 • Üyelerimizin ve/veya sektör temsilcilerimizin ihtiyacı olan kalite, kontrol ve expertiz sistemleri kurmak ve bu alanda uzmanlar yetiştirmek,

 

 • Kalite, Kontrol ve Expertiz Müdürlüğü Birimleri
  • ICAF-C20101 ve ICAF-C20102 SERTİFİKA SİSTEMİ

ICAF-C Sertifika Sistemi; TARIMKON’ un üyeleri ve/veya sektör temsilcilerimizin ulusal ve uluslararası alanda ithalat ve ihracatı sırasında arz ve talep sahiplerinin talebi üzerine;

Ürünlerin, ithalat ve ihracat sırasında ilgili spesifikasyon, kalibrasyon, güvenlik standartlarının uygunluğunu kontrol ederek taraflara verilen sertifikadır. (ICAF-C20101 arz eden tarafa, ICAF-C20102 talep eden tarafa düzenlenen sertifikadır.)

ICAF-C SERTİFİKA SİSTEMİN AMACI NEDİR?

 • Üretimde spesifikasyon, kalibrasyon, güvenlik standartlarının uygunluğunu proses ve personel kaynaklı kalitesizliği, ihracat/ithalatta oluşacak olumsuzlukları önlemek,
 • Arz ve talep sırasında üye işletmeleri için tedbir alarak, kalitesiz ve/ veya standart dışı ürünleri almasını baştan engellemek,
 • Arz sahibi işletmelerin olası insan kaynaklı hatasını baştan görerek, arz ve talep sahibi her iki tarafından prestij ve maddi kayba sebep verecek durumları baştan önlemeye çalışmak,

 

ICAF-C SERTİFİKA ÇEŞİTLERİ

Meyve, Sebze için: ICAF-C, Tıbbı ve Aromatik Bitki Yağları için: ICAF-A, Bakliyat, Kuruyemiş ve Çaylar için: ICAF-F gibi standartlar oluşturmuştur.

TARIMKON Kalite, Kontrol ve Expertiz Müdürlüğü, üretimden çıkan ürünlerin, spesifikasyon, kalibrasyon, güvenlik standartlarının uygunluğunu hologramlı etiket ile onaylayarak kayıt altına alarak, arz, talep ve tüketiciler tarafından görünür olmasını sağlamaktadır.