TARIMKON, sivil toplum kuruluşu olmasından dolayı ticari faaliyetlerini yürütmek için kurum altında oluşturduğu iştirak şirketlerin, çözüm ortaklığı yaptığı üye şirketlerin, danışmanlığını yürüttüğü üye şirketlerin üretim, pazarlama, kalite, kontrol, lojistik, tanıtım faaliyetlerinden sorumlu birimimizdir.

Görev ve Yetkileri;

  • TARIMKON’un iştirak şirketlerinin, çözüm ortaklığı yaptığı üye şirketlerinin, danışmanlığını yürüttüğü üye şirketlerinden, TARIMKON’ un amaç ve faaliyetleri yürütmek için kaynak oluşturmak,
  • İlgili mevzuat, fizibilite, performans değerlendirme, standartları oluşturma ve benzeri iş ve işlemleri yapmak,
  • Döner sermaye işletmeleri açma, kapama, devir, sermaye tahsisi, birinden diğerine sayman nakli ve görevlendirilmelerine ilişkin teklif ve benzeri iş ve işlemlerini yapmak,
  • TARIMKON’ un tüm birimleri ve teşkilat temsilcileri için misafirhane, lojman, sosyal ve kültürel tesisler kurmak, kurdurmak, kiralamak, işletmek, ilgili tahsis, tahliye iş ve işlemlerini yapmak,
  • TARIMKON’un iştirak şirketlerinin, çözüm ortaklığı yaptığı üye şirketlerinin, danışmanlığını yürüttüğü üye şirketlerin ilgili mevzuat, fizibilite, performans değerlendirme, denetleme standartları oluşturma ve benzeri iş ve işlemleri yapmak,