TARIMKON’un amaç ve faaliyetleri ve hedefleri doğrultusunda teşkilatın muhasebe, finansman, istihdam, idari ve yazı işlerinden sorumlu birimimizdir.

Görev ve Yetkileri;

  • Genel merkez ve teşkilatlarının idari işlerini düzenlemek, yıllık bütçesinin hazırlanmak, nakit akışı raporu oluşturmak,
  • Ulusal ve uluslararası amaç ve faaliyetler doğrultusunda yapılan projelerin finansı hazırlamak, yürütmek, yeni gelir kaynakları üretmek,
  • Genel merkez ve teşkilatlarının, ulusal ve uluslararası yazı işlerini düzenlemek, belgelerin ve bilgilerin korunması, dosyalanması, kopyalanması ve saklanması ilgili işlemleri yapmak,
  • Muhasebe hesapların düzgün ve doğru tutulmasını sağlamak, mutabakat yazıları gönderip karşı tarafın teyidini almak, ürün/hizmet karşılığı ödemelerini gerçekleştirmek, fatura sürecini yürütmek ve sonlandırmak,
  • İş sağlığı ve güvenliği talimat ve eğitimlerine, risk değerlendirme sonuçlarına, acil durum planlarına, güvenlik ve sağlık işaretlerine ve uygulamalarına hazırlanmak,
  • Genel merkez ve teşkilatlarının amaç ve faaliyetleri içinde kullanılan demirbaşları zimmetinde bulundurmak ve korumak,

Genel merkez ve teşkilatların da ve/veya projelerinde görevli çalışanların yol, konaklama, iaşe, huzur haklarını düzenlemek, yönetim kurulundan onay almak, temin-tedarikini sağlamak,