Gümrük Müşaviri Kimdir? Mal/Eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmasına ilişkin gümrük işlemlerini, dolaylı temsil yoluyla takip eden ve sonuçlandıran ve kendilerine ilgili bakanlıkça gümrük müşavirliği izin belgesi verilen serbest meslek sahiplerine Gümrük Müşaviri denilmektedir.

Gümrük Müşavirliği Görevleri; TARIMKON’un üyelerinin TARIMKON acılıyla gerçekleştirdiği ihracat ve ithalatında; Gümrük işlemlerinin mevzuata uygun olarak yürütülmesini sağlamak, Gümrük vergileri ile gümrük idarelerince tahsil edilmesi gereken diğer vergilerin (KDV, ÖTV… vb) doğru olarak tahsil edilmesini sağlamak, Dış ticaret alanında faaliyette bulunan firmalara danışmanlık hizmeti vermek görevlerinin başında gelmektedir.