TARIMKON’ un tüm birimlerinin ve teşkilatının yaptığı tüm projelerinin, faaliyetlerinin sonucunda edindiği bilgi ve verilerinin toplandığı,

Bu bilgi ve verilere ve ulusal-uluslararası alanda sektörel kamu-kurum, kuruluşların, üniversitelerin sektör önderlerinin yayınladığı bilgi ve verilerin değerlendirmesini yapan bu bilgi ve verilere göre stratejiler geliştiren birimimizdir.

Görev ve Yetkileri;

  • TARIMKON’ un tüm birimlerinin ve teşkilatının yaptığı tüm projelerinin, faaliyetlerinin sonucunda edindiği bilgi ve verileri toplamak, yedeklemek, saklamak,
  • TARIMKON’ un tüm birimlerinin ve teşkilatının sosyal medyasını düzenlemek, yönetmek, donanımsal ve yazılımsal ihtiyaçlarını karşılamak, problemleri çözmek,
  • TARIMKON’ un tüm birimlerinin ve teşkilatının sahipliğindeki sistemlerin ve bilgi güvenliğini sağlayıcı önlemler almak,
  • Kurum bünyesi dâhilindeki tüm network, donanım ve yazılım bilgilerinin kayıtlarını, arşivlerini tutmak ve düzenlemek,
  • Bilgi sistem teknolojilerindeki gelişmeleri takip ederek üst yönetime yapılabilecek iyileştirme veya değişimler hakkında raporlar hazırlamak,
  • TARIMKON’ un tüm birimlerinin ve teşkilatının ulusal-uluslararası alanda daha etkin ve söz sahibi olması için kamu-kurum, kuruluşların, üniversitelerin sektör önderlerinin alanında yayınladığı bilgi, veri, teknoloji, mekanizasyonların araştırılmasını, bu bilgi ve verilere göre stratejiler geliştirmek,