Basın yayın kapsamında kurum faaliyetlerinin medyada tanıtılması için gerekli çalışmaları yapan, basın bülteni hazırlanması, duyuruların yapılması ve kurum organizasyonları ile basın arasındaki köprünün kurulması sağlayan birimimizdir.

Görev ve Yetkileri;

  • Kurumun faaliyetlerini basınve sosyal medya aracılığıyla duyurmak, yaptığı işlere yönelik dışarıdan ilgi uyandırmak,
  • Kurumun, amaç ve faaliyetleri çerçevesinde bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetlerini, etkinliklerinin kamuoyuna duyurmaya çalışmak,
  • Kurumun, amaç ve faaliyetleri çerçevesinde basın toplantıları düzenlemek, açıklamalar yapmak,
  • Kurumun sosyal medyalarını düzenlemek, paylaşımlarını organize etmek,
  • Kurumun, amaç ve faaliyetleri yaymak için gerekli broşür, el ilanı, afiş, dergi, kitap, fotoğraf, video, ses gibi tüm yayın argümanlarını kullanmak,
  • Kurumun, amaç ve faaliyetleri yaygınlaştırmak için halkla ilişkileri yönetmek ve  sürekli iletişimde kalmak,
  • Günlük olarak basında kurum ile ilgili çıkan haberleri takip etmek, arşivlemek,
  • Kurumun, amaç ve faaliyetleri çerçevesinde gerekli duyurularının yapılması sağlamak,

“TARIM HER ŞEYDİR”