Ar-Ge ve Ur-Ge Müdürlüğü

TARIMKON’un sağlıklı yapılanması, faaliyetlerinin ve üyelerin niteliklerinin geliştirilmesi ve çalışmalarının kalite, yeterlilik ve etkinlik kazanması, üyelerinin ürettikleri ürünlerinin katma değerini artırmak için gerekli tüm çalışmalarını hazırlar ve yürütür.

Görev ve Yetkileri;

 • TARIMKON’ un bütün birimlerinin yaptığı faaliyetler, ürettiği ürün ve/veya hizmetler için araştırmalar yapar, araştırmalar sonucunda bu proje, faaliyet, ürün veya hizmetin uluslararası standartların üzerine çıkarılması, geliştirilmesi için çalışır,
 • Tüm teşkilata yapısını, amaç, hedef, proje ve programlarını analiz eder, varsa sorunlara ilişkin çözüm önerilerinde bulunur,
 • Ulusal ve uluslararası alanda sektörel sorunları analiz eder, sorunlara ilişkin çözüm önerilerinde bulunur,
 • TARIMKON’ a üye gerçek ve/veya tüzel kişilerin ürettiği ve arzını sağladığı ürün veya hizmetlerin uluslararası standartların üzerine çıkarılması, ürün veya hizmetlerin katma değerinin yükseltilmesi, geliştirilmesi için çalışır,
 • TARIMKON’ un tüm birimlerinin, üyesi olan gerçek ve/veya tüzel kişilerin ürettiği ve arzını sağladığı ürün ve/veya hizmetlerin geliştirilmesi, katma değerinin, verimliliğinin artırılması, üretim ve/veya pazarlama maliyetlerinin azaltılması için gerekli teknoloji, mekanizasyon, mühendislik, bilgi ve/veya now-how üretilmesi konusunda çalışmalar yapar, yürütür,

 

 • Ar-Ge ve Ur-Ge Müdürlüğü Birimlerinin yürüttüğü bazı çalışmalar
  • Şoklanmış Bitki ve Ağaç Üretimi,
  • Süper Kritik ile Tıbbı ve Aromatik Bitkilerden Etkin Madde Üretimi
  • Tarımsal Atıklardan Metabolitenler Üretimi (Gıda Katkı Maddeleri)
  • Probiyotikler ile Arı Hastalıklarının Çözümü
  • Probiyotikler ile Toprak, Su, Hava Kirliliğinin Önlenmesi
  • Belediyelerin Çöpünden Katma Değeri Yüksek Gübre ve Kompost Üretimi
  • Belediyelerin Çöp Suyundan Katma Değeri Yüksek Gübre Üretimi
  • Tarımsal Atıklardan Hayvan Yemi Üretimi