KIYMETLİ ÇİFTÇİLERİMİZ, ÜRETİCİLERİMİZ, BAŞKANLARIMIZ;

TARIMKON, kırsal kesimde yaşayan üretici ve halkın refahını artırmayı hedefliyor. Bu amaçla, kentsel standartlara uygun, sürdürülebilir Profesyonel Çiftçilik/Üreticilik Sistemleri geliştirerek, bölge üreticisinin uluslararası alanda rekabet gücünü artırmayı ve refah düzeyini yükseltmeyi amaçlıyor.

TARIM HER ŞEYDİR” sloganıyla yola çıkan TARIMKON, ulusal ve global standartlara uyum sürecinde bölgesel gelişimi destekleyen faaliyetler yürütüyor. Ulusal ve uluslararası politikaların etkileşimini artırarak, bölgesel ve yerel planlar arasındaki uyumu güçlendiriyor.

Üyelerine “Önce Pazar, Sonra Üretim” modelini sunan TARIMKON, tarım ve kırsal kalkınmadan çevre yönetimine kadar birçok alanda reformlar yaparak, bölgesel gelişmişlik farklarını azaltmayı ve sosyal adaleti sağlamayı hedefliyor. Yenilikçi yöntemlerle kırsal kesimin refahını artırmak için çalışıyor ve bu süreçte merkezi ve yerel akılların işbirliğiyle kurumsallaşmayı teşvik ediyor.

Üreticilerimizin ihtiyaç duyduğu eğitim, tarımsal teknoloji, ar-ge, urge, iş ve proje geliştirme, sözleşmeli tarım, pazar, pazarlama ve pazar araştırmaları gibi alanlarda da aktif çalışmalar yürütüyoruz. Bu çalışmalarla, üreticilerimizin kapasitelerini artırarak, ürünlerini daha etkin bir şekilde pazarlayabilmelerini sağlamayı hedefliyoruz.

Kırsal kalkınma sorunlarını azaltmayı hedefleyen TARIMKON, ekonomik ve sosyal etkileşimi kolaylaştıran bir yerleşim sistemi oluşturmayı amaçlıyor. Kırsal kesimde yaşayanların işbirliği ve ortaklık kapasitesini geliştirerek, tarımsal ürünlerin pazarlanmasına yönelik idari ve teknik kapasiteyi güçlendiriyor.

TARIMKON, tarımsal ve kırsal destek mekanizmalarını havzalar ölçeğinde sunarak, bölgesel merkezlerin kurumsal kapasitelerini güçlendiriyor. Hizmetlere erişimi kolaylaştırma, verimliliği artırma, altyapı eksikliklerini giderme, gelir getirici faaliyetleri çeşitlendirme ve tarım dışı ekonominin canlandırılması gibi konularda destek projeleri üretiyor.

Dünya çapında birçok projeyi hayata geçiren uzmanlarımız, “ÖNCE PAZAR, SONRA ÜRETİM” modelimizi uygulayarak, üreticiler için özel bir yol haritası sunuyor. TARIMKON, ulusal ve uluslararası alanda çiftçilere ve üreticilere hizmet etmeye devam edecek ve bu misyon doğrultusunda projeler yürütmekte ve yürütmeye devam edecektir.