Zirai İnsansız Hava Araçları - ZİHA PLATFORMU

Tarımsal faaliyetlerde zirai insansız hava araçlarının (ZİHA) kullanımını yaygınlaştırmak, bu alanda bilgi ve deneyim paylaşımını sağlamak, tarımsal İHA sektörünün gelişimine, sektör temsilcilerinin kamu-kurum ve kuruluşlaralar ile ilişkilerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla kurulmuş bir platformdur.

Bu platformun misyonu, tarımsal İHA kullanıcılarının, üreticilerinin, eğitmenlerinin, araştırmacılarının ve ilgili kurum ve kuruluşların bir araya gelerek, tarımsal İHA teknolojilerinin potansiyelini ortaya çıkarmak, tarımsal İHA uygulamalarının kalite, verimlilik, güvenlik ve standartlarını artırmak, tarımsal İHA sektörüne yönelik politika, strateji ve yöntemler geliştirmek, tarımsal İHA sektörü ile ilgili eğitim, danışmanlık ve hizmet sunmaktır.

Bu platformun vizyonu, tarımsal İHA alanında ulusal ve uluslararası düzeyde öncü, saygın, güvenilir ve yenilikçi bir platform olmaktır. Bu vizyon doğrultusunda, bu platform, tarımsal İHA alanında bilimsel ve teknolojik mükemmeliyeti hedeflemekte, tarımsal İHA alanında ulusal ve uluslararası işbirliklerini geliştirmekte, tarımsal İHA alanında toplumsal fayda sağlamakta ve tarımsal İHA alanında ulusal ve uluslararası rekabet gücünü artırmaktadır.

Gıda Elçileri Platformu

Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu ve 2012 ve 2015 yıllarında T.C. Başbakanlık Tanıtma Fonu’nun destekleri ile düzenlediği “I. ve II. Uluslararası Tarım, Gıda ve Gastronomi Kongresi” “tarladan-sofraya” sloganı ile yola çıkmıştır.

Bu slogandan hareketle; tarımsal üretimde verim ve gıda sektöründe kalite artışı için modern teknolojinin, yüksek verimli, kaliteli üretim materyallerinin yaygınlaşması, toplumun sağlıklı beslenme gereksinimlerini yeterli, nicelik ve nitelikte, ekonomik, ekolojik ve sosyal açıdan sürdürülebilir yollarla karşılayabilen, biyolojik çeşitliliğini koruyan ve toplumsal yarara dönüştürebilen, uluslararası alanda rekabet edebilen, gelişmiş bir üretici-tüketici dengesini gözeten, güvenilir, insan odaklı, tarımsal üretim yapmak ve yaptırmaya yardımcı olmak hedeflenmiştir.

Bu hedeflerine ulaşabilmek için tüm dünyada alanında uzman akademisyenler ile işbirliği yürütmekteyiz. Bu akademisyen uzmanlarımız ile birlikte dünya GIDA ARZINI sağlayabilecek bilimsel, teknik, mekanizasyon, teknoloji, know-how üretmeye, üreten her kamu-kurum, kuruluş ve/veya kişilere destek vermeye çalışmaktayız.  Bu amaç ve vizyon için bir araya gelen akademisyenlere de GIDA ELÇİSİ unvanını verdik. Dünya GIDA ARZINI sağlayabilmek için çalışan, emek ve gönül veren herkese sonsuz teşekkürlerimizi sunarız.

 

Gıda Elçileri Listesi

 • Anis Kharbache, TUNUS
 • Emma Greenwood, İNGİLTERE
 • Professor Peter Raspor, SLOVENYA
 • Lieven Develtere, BELÇİKA
 • Bruno Marangoni, İTALYA
 • Anna-Maria Saarela, FİNLANDİYA
 • Abed Gera, İSRAİL
 • Garmt Dijksterhuis, DANİMARKA VE HOLLANDA
 • Vladimir Mrša, HIRVATİSTAN
 • Dr Vladimir Kakurinov, K.MAKEDONYA
 • Dhia K. Ibrahim, IRAK
 • Maria Luisa Perdigao Abrantes, ANGOLA
 • Rui Costa, PORTEKİZ
 • Dr Athan Labropoulos, YUNANİSTAN,
 • Adanela Musaraj, ARNAVUTLUK
 • Herbert J.Buckenhüskes, ALMANYA
 • Hamid Salari Khalid, AFGANİSTAN
 • Manansan Boldsukh, MOĞOLİSTAN
 • Bakhtzhan Utanbayev, KAZAKİSTAN
 • Falak Naz, PAKİSTAN
 • Tamar Turmanidze, GÜRCİSTAN
 • Tohır Egamberdıev, ÖZBEKİSTAN
 • Fatih Yıldız, TÜRKİYE
 • Zafer Gönülalan, KIRGIZİSTAN
 • Emine Solyalı, KKTC
 • Fevqi Efendiyev, AZERBAYCAN

Bu GIDA ELÇİLERİNİ “II. Uluslararası Tarım, Gıda ve Gastronomi Kongresi” “tarladan sofraya” sloganı ile bir araya getiren Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Gıda Mühendisliği Bölümünden Sayın Prof. Dr. Fatih YILDIZ’ a ayrıca saygılarımızı sunarız.

Sektörel Sivil Toplum Kuruluşları İşbirliği Platformu

Tarım, gıda, hayvancılık, çevre ve bunlara bağlı yan sanayi sektörlerinde faaliyet gösteren veya bu sektörleri destekleyen sivil toplum kuruluşlarının ortak çıkarlarını savunmak, sektörel sorunlara çözüm bulmak, sektörel gelişim ve kapasite artırmak, sektörel işbirliği ve dayanışmayı güçlendirmek, sektörel politika ve strateji geliştirmek, kamu-kurum ve kuruluşlarla daha güçlü işbirliği kurmak, sektörel eğitim, danışmanlık ve hizmet vermek için bir araya geldiği bir platformdur.

Bu platformun misyonu, sektörel STK’ların görev ve sorumluluklarını belirleyerek, sektörel paydaşlara gerekli bilgi ve becerileri kazandırmak, sektörel üretim ve gelişime katkı sağlamaktır.

Bu platformun vizyonu, sektörel STK’ların ulusal ve uluslararası düzeyde öncü, saygın, güvenilir ve yenilikçi bir platform olmaktır. Bu vizyon doğrultusunda, bu platform, sektörel STK’ların bilimsel ve teknolojik mükemmeliyetini hedeflemekte, sektörel STK’ların ulusal ve uluslararası işbirliklerini geliştirmekte, sektörel STK’ların toplumsal fayda sağlamakta ve sektörel STK’ların ulusal ve uluslararası rekabet gücünü artırmaktadır.

Afrika'daki Türkler Platformu

Yakında zamanda dünyayı bekleyen GIDA KITLIĞI, bu kıtlığa çözüm olabilecek iklimin şartlarının en uygun olacağı tek bölgenin SAHRAALTI AFRİKA ülkeleri gerçeği de göz önüne alınırsa bu bölgede olmamız, tarımsal araziler edinmemiz, burada sürdürülebilir tarım üretmemiz ileride yaşanması kesin olan GIDA ARZ GÜVENLİĞİMİZE ciddi katkılar sağlayacaktır.

Bir milletin kaderini ilgilendirecek kadar bu denli önemli misyonu farkında olarak ve/veya olmayarak üstlenerek bölgelerde tarım ve hizmet üreten girişimcilerimizin birçok sosyal, hukuksal ve idari sorunlarının olduğunu görülmektedir. Bu sorunların çözülmesi, çözüm aranması ile binlerce mühendisimize iş ve istihdam imkânı da ortaya çıkacaktır. Bu oluşacak imkânlar ülkemize çok ciddi ekonomik, sosyal ve kültürel katkılar da sağlayacaktır.

TARIMKON, Afrika’da yaşayan Türklerin sorunlarının çözülmesi, yardım ve rehberlik edilmesi, bu sorun ve çözüm önerilerin ülkemizdeki ilgili kamu-kurum ve kuruluşlara raporlanmaktadır.