Tarımsal Uygulamalı Bilimsel Araştırmalar Merkezi

Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu;  Çorum’da 20.000 m2 kapalı alanda 4 enstitüye sahiptir. Bu merkezimizde 250.000 m2 uygulama sahasında, onlarca akademik uzman kadrosu ile birlikte tarım, hayvancılık, gıda ve çevre konularında uygulamalı, araştırmalar ve iş geliştirme çalışmaları yürütmektedir.

Tarım, hayvancılık, gıda ve çevre sektörünün ve sektör temsilcilerinin ihtiyacı olan bilgi, mekanizasyon, teknoloji, iş, katma değeri yüksek ürün ve ürün geliştirme çalışmalarını yürütülmektedir.

Ayrıca bu merkezimiz içinde Bitki Hastanesi, Hayvan Hastanesi, Çevre Hastanesi ile ulusal ve uluslararası alandaki sektör temsilcilerine, işletmelere, çiftçilere, üretici örgütlerine bitki, hayvan ve çevre hastalıklarına çözüm üretmektedir.

Uluslararası Pazar Araştırmaları Merkezi


Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu; TARIMKON, tarım, gıda ve bu sektörlere dayalı yan sanayi alanında arz, talep, danışmanlık, proje sahiplerini tek bir çatı altında ortak istişare ile ulusal-uluslararası pazarlama, iktisadi ve ekonomik iş birliği entegrasyonunu tamamlayarak, Dünya’da  55 ülkede temsilciliği,14 ülkede satış pazarlama ofisi ile pazar, pazarlama ve pazar araştırmaları yapmaktadır.

Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu’na üye tüm üreticilerimiz ürettikleri ürünleri dünya pazarına arz etmeleri için mümkün olan üretimden tüketiciye kadar olan zincirdeki tüm alt yapıyı hazırlamaktadır.

TARIMKON- ANADOLU TİCARET MERKEZLERİ, hedef bölgelerde çözüm ortaklarıyla birlikte kurduğu şirketler aracılığıyla, ihracat sektörüne yönelik kapsamlı bir hizmet sunmaktadır.

Bu hizmetler arasında, 365 gün açık fuar konseptiyle showroom, depo, pazarlama ofisi, depolama ve sevkiyat alanları oluşturmuştur.

TARIM VE GIDA ORTAK İŞBİRLİĞİ KURULU –TAGOK bünyesinde olan her bir üyemize bir dış ticaret departmanı kurarak; ürünlerini hedef pazarlarda yüz yüze sıcak pazarlama tekniğiyle tanıtmak ve satmak yer almaktadır.

ANADOLU TİCARET MERKEZLERİ, üyelerine ulusal ve uluslararası alanda rekabet avantajı sağlamakta, pazar paylarını artırmakta, yeni işbirlikleri kurmalarına yardımcı olmaktadır. Üyeleri ise,  ANADOLU TİCARET MERKEZLERİ’nin sunduğu bu fırsatlardan yararlanmak için, sadece kaliteli ve sürdürülebilir bir üretim yapmaya odaklanmaktadır.